Dette kunne være din reklame
SVIN

Landøkonomiske Selskaber

Reg. nr: SB-403 (LAK Landsarkivet for Sjælland m.m.)

"Sorø Amts landøkonomiske Selskab (Øster og Vester Flakkebjerg herred)"

Bemærkninger: Henvisninger: Seddelregistratur Status: Der er afleveret arkivalier

Reg. nr: PX-55308 (LAV Landsarkivet for Nørrejylland)

"Gammel Estrup landøkonomiske selskab (PX 11C8)"

Yderdatering:1847 - 1863

Bemærkninger: Status: Arkivet er afleveret (se afleveringsperiode

Reg. nr: PX-55312 (LAV Landsarkivet for Nørrejylland)

"Holstebro omegns landøkonomiske selskab (PX 11C12)"

Yderdatering:1820 - 1916

Bemærkninger: Senere Ringkøbing amts landøkonomiske selskab Status: Arkivet er afleveret (se afleveringsperiode

Reg. nr: PX-55302 (LAV Landsarkivet for Nørrejylland)

"Det landøkonomiske selskab for Thisted amt (PX 11C2)"

Yderdatering:1853 - 1856

Status: Arkivet er afleveret (se afleveringsperiode

Reg. nr: 6273 (11-01 Erhvervsarkivet)

"Aarhus amts landøkonomiske Selskab, Århus Amt."

 *1842
, Århus amt kommune, Århus amt
Landbrugenes, jordbrugenes og havebrugenes organisationer
Yderdatering:1850-1968
Indholdsresumé:  
Omfang:79
Klausuler:-
Bemærkninger: Tillige drevet under navnet Aarhus Landboforening 1866-1896. Der er udskilt flg. arkiver med tilknytning til selskabet: Fællesudvalget for Landboungdommens Uddannelse, Østjydsk Sukkerroeudvalg, Foreningen af unge Landmænd på Århusegnen, Århus og Omegns Frøavlerforening, Århus Mergelselskab og Århusegnens Mergelselskab af 1950 (se sidde)
Særnr.:  

INDHOLD

Guide 3, s. 192: Forhandlingsprotokoller 1850-1941, medlemslister u.å., 1868, kontingentbøger for Århus by og div. herreder 1883-1915, 1937-46, status- og driftsregnskab 1965-68, årsregnskaber og div. regnskabsbøger 1867-1962, protokoller og hovedbog for auktionsudvalget 1911-56, forhandlingsprotokol for Ungdomsudvalget 1920-39, kopibog 1896-98, protokol for præmiering af hele kvæghold 1888-90, dyrskue- kataloger 1903-40, forsøgsanalyser 1927-40, materiale vedr. konkurrence mellem hele markbrug 1942-47, materiale vedr. kalkforsøg på Vilhelmsborg 1927-35.

 

Reg. nr: 582 (473-01 Ringe Lokalhistoriske Arkiv)

"SvendborgAmts Landøkonomiske Selskab Landøkonomisk Selskab."

 *1857 †1992
Ringe kommune, Fyns amt
Landbrugenes, jordbrugenes og havebrugenes organisationer
Yderdatering:1857-1992
Indholdsresumé: FVKMRAPEU
Omfang:129 bd. 12 pk. 24 læg - 5 hyldemeter
Klausuler:Personsager og protokoller nyere end 50 år skal der særlig tilladelse til
Bemærkninger: S.A.L.S tog i 1982 navneforandring til:
Landøkonomisk Selskab.
I arkivet indgår følgende afleveringsjournaler:
Journ.nr: 1979/18a,b,c,d,e, 1981/80, 1981/80b,
1981/80c, 1987/47, 1987/48, 1988/22, 1992/72,
1997/66, 1997/112, samt arkivets udklip m.m.
Arkiv: A 55 (1979-18) er indgået i dette arkiv.
(Ajourført 14/10 97)
Særnr.: 1981-80

INDHOLD

1-10 1857-1922   Forhandlingsprotokoller:        10 bd.            1857-1867, 1867-1881, 1881-1893,               1893-1906, 1906-1922, 1922-1933,               1933-1946, 1946-1958, 1958-1982,               1982-1992.                -----                             11  1857-1916   Forhandlingsprotokol for 4. kreds    1 bd.  12  1867-1917   Forhandlingsprotokol for 5. kreds    1 bd.  13  1893-1915   Forhandlingsprotokol for 6. kreds    1 bd.  14  1858-1917   Forhandlingsprotokol 1. distrikt, 1.  1 bd.            kreds Østfyn, Nyborg.           15  1890-1963   Vedtægter for S.A.L.S. 1890, 1905,   1 læg           1917, 1963                16  1881-1902   Vedtægter for Samvirket mellem Fyens             Stifts patriotiske Selskab og de loka-            le Landboforeninger i Fyens Stift.    17  1890      Dyrskueregler for Fyns Stifts patrio-  1 læg           tiske Selskab.              18  u/år      Regler for Svendborg Amts landøkonomi-            ske Selskabs Dyrskuer (håndskrevet).   19  1887      Lov om foranstaltninger mod Oldenbor-             re.                    20  1869-1880   Copibog og journal           1 bd.  21  1939-1957   Forhandlingsprotokol for Frøudvalget  1 bd. -----                             22  1923-1929/30  Medlemsprotokol             1 bd.  23  1857-1891   Regnskabsbog (ældste)          1 bd.  24  1891-1928   Regnskabsbog, indeholder bl.a. jubi-  1 bd.            læumsdyrskuet i Faaborg.         25  1857-1885   Dyrskue Protokol, Ringe         1 bd. -----                             26 a 1917-1932   Dyrskueudvalget Ringe, samt dyrskuet i 1 bd.            Faaborg 1917               26 b 1957-1966   Dyrskueudvalget Ringe          1 bd.  27  1967-1983   Amtsdyrskuet i Ringe (journ. 1992/72)  1 bd.  28  1907-1915   Copibog dyrskuer m.m.          1 bd. -----                             29-30 1891-1900   Dyrskue dommerliste afd. 1, gruppe A  2 bd. -----        Heste 1891-1895, 1896-1900        31  1901-1947   Dommerliste: jydske/belgiske Heste   1 bd.  32  1901-1966   Følhopper:               1 bd.            Frederiksborg, oldenborg, ponny .     33  1901-1963   Hingstplage grupp B og C        1 bd.            Oldenborg hingste.            34  1901-1961   Hoppeplage Oldenborg, hold 44 og 45   1 bd. -----                             35-36 1901-1957   Hoppeplage jydsk race 2. og 3. års   2 bd.            1901-1944, 1945-1957.           37  1901-1959   Følhopper af jysk race.         1 bd.  38  1920-1946   Belgiske heste, hingste og følhopper  1 bd.  39  1946-1962   Belgiske heste, følhopper        1 bd. -----                             40  1932-1953   Belgiske heste, hoppeplage 2 år     1 bd.  41  1943-1959   Belgiske heste, hoppeplage 3 år     1 bd.  42  1943-1962   Nordbagger, hingstplage og hoppeplage  1 bd.  43  1901-1966   Svin, afd. III, div. racer       1 bd.  44  1907-1944   Fjerkræ (duer, høns). Biavl. Kaniner  1 bd. -----                             45  1951-1961   Fjerkræ                 1 bd.  46  1945-1963   Kaniner                 1 bd.  47  1901-1966   Faar og geder              1 bd.  48  1902-1965   Tyre 1-2 år, hold 1. (1)        1 bd.  49  1901-1957   Tyre 2-3 år, hold 2  (2)        1 bd. -----                             50  1931-1965   Tyre hold 3. (3 & 4)          1 bd.  51  1901-1961   Malkekvæg, samlinger af, hold 5. (5)  1 bd.  52  1931-1966   Køer, enkelte under 6 år. (6)      1 bd.  53  1932-1966   Køer, enkelte over 6 år. (7)      1 bd.  54  1959-1966   Kvier, enkelte ydelse i 100 dage. (7a) 1 bd.  55  1960-1966   Køer, unge med ydelse i 305 dage efter 1 bd.            første kælvning. (7b)          -----                             56  1931-1966   Køer, højtydende (Rekordkøer). (8)   1 bd.  57  1902-1966   Kvier, samlinger af. (9-10 og 11).   1 bd.  58  1942-1966   Køer, enkelte. (12).          1 bd.  59  1942-1966   Køer, enkelte. (13).          1 bd.  60  1942-1966   Kvier, enkelte. (14)          1 bd. -----                             61  1901-1966   Kvier, enklte. (15)           1 bd.  62  1901-1963   Kvier, enkelte (16)           1 bd.  63  1943-1966   Kolleksamlinger af hundyr efter samme  1 bd.            tyr. (16a)                64  1939-1966   Jersey tyre. (17, 18, 19, 20, 21)    1 bd.  65  1942-1966   Jersey køer. (22, 23, 24, 25, 26)    1 bd.  66  1942-1966   Jersey kvier. (26, 27)         1 bd. -----                             67  1936-1947   Malkekøer, ydelser.           1 bd.  68  1913-1935   Køer, enkelte, ydelses protokol.    1 bd.  69  1944-1951   Køer, ydelsesprotokol          1 bd.  70-71 1959-1992   Beretninger generalforsamlinger:    2 læg           1959, 1967, 1969, 70, 71, 72, 73, 74,             75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, -----        85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92.      72  1959-1978   Bilag til beretningerne fra Husdyrs-  1 læg           konsulentens og planteavlskontoret.    73  1922-u/år   Korrespondance vedr. landboauktioner,  1 læg           samt forslag til vedtægter        74  1916-1986   Korrespondance. "Nyt fra Landøkonomisk 1 læg           Selskab maj 1998, samt div.        75  1878-1926   Medlemskontingent regnskab: 1878, 1925- 1 læg           1878, 1925, 1926 (+ u/år)         76  1955-1969   Lærekontrakter med kontorelever:    1 læg           Karen Margit Pedersen. Helga Møllegård            Rasmussen. Grethe Jørgensen Buk.               Grethe Gynther Jensen. Lena Møllegård             Rasmussen. Susanne Birgitte Prisholm             Andreasen. Ulla Boye. Anne Lund                Nielsen. Annalise Günther Jensen.     77  1959-1979   Kontrakt med konsulenter:        1 læg           Kamma Aakjær. K.E. Laursen, Ryslinge.             H. Busch Nielsen, Kværndrup.                 Edith Andersen, Martofte.                   Anders Lunden, Ringe. Henning Pedersen,            Ringe. Aksel K. Rasmussen. Henning              Pedersen. Tage Pedersen. Ejnar Bagge             Hansen.                 78  1982      Opsigelse gr. omlægning assistent Frede            Jensen.                  79  1972-1980   Lejeaftaler med De Samvirkende                Landboforeninger i Fyens Stift      80  1956-1963   Lejekontrakt, korrespondance og teg-  1 læg           ninger vedr. kontor i Overgade 2     81  1961-1963/1977 Midtfyns Landboauktioner: Overenskomst 1 læg           med Ringe Hovedkreds af Husmandsfore-             ninger samt aftale og gældsbrev med              Banken for Ringe og Omegn.        82  1970-1979   Personalefester             1 læg 83  1961-1985   Selskabets studierejser og ture.    1 læg -----                             84  1914-1989   Udklip div. år.             1 læg 85  1907      Festskrift med historisk oversigt over 1 bd.            Selskabets virksomhed årene 1857-1907             Samt katalog over jubilæumsdyrskuet i             Faaborg 1907.               86  1907      Festskrift 1857-1907 ved 50 års     1 bd.            jubilæet.                 87  1932      Jubilæumsskrift 75 års jubilæum     1 bd.  88  1957      Jubilæumsskrift 100 års jubilæum    1 bd.  89  1982      Jubilæumsskrift 125 års jubilæum    1 bd.  90  1953-1957-u/år Sange ved 100 års jubilæet, 125 års   1 læg           jubilæet. Konsulent Nielsens 25 års             jubilæum. Samt fest i 1953.       91  1917      Kontrakt mellem Svendborg Amts     1 læg           Landøkonomiske Selskab og A/S Højrup             Vegetabil Margarinefabrik.        92  1917-1939   Kontrakter på leje af Dyrskueplads.   1 læg           1917 og 1939.               93  1930      Skøde: Frk. Johanne Kristensen og Nanna 1 læg           Kristensen, Ringe sælger matr. 5ax til            Svendborg Amts Landøkonomiske Selskab.  94  1930      Matrikelkort 5 ax, Ringe by.       95-96 1934-1938   Deklaration: Tilladelse til nedlæggelse            af kloakledning over ejendommene: 5 ay,            5 a og 5 ax, tilhørende gårdejerske              Johanne og Nanna Kristensen, murerm.             Kristoffersen samt Landøkonomisk               Selskab.                 97  1949      Opgørelse på køb af matr 4 bi Ringe by            købt af købmand Lehrmann.         98  1950      Vedrørende hegnspligt ved                   overtagelse af matr. 5 av, Ringe by              til Dyrskueplads.             99  1968      Skøde: Ringe Sogneråd sælger matr. 2 h 1 læg           Sødinge by til SALS. (Auktionshal).    100  1977      Salg af Auktionshal til De Samvirkende            Landboforeninger i Fyns Stift og De              Samvirkende Husmandsforeninger i Fyns             Stift.                  101  1977      Skøde vedr. salg af matr. 2 s og 2 ai,            Sødinge by , Midtfyns Landboauktioner.  102  1968      Kassekreditkontrakt med Sparekassen              Fyn.                   103- 1921/1929   Beretning om undersøgelser i Ryslinge  2 bd.  104         by (1921) og i Brahetrolleborg Sogn              (1929) vedrørende jorders trang til              grundforbedring.             105  1933-1980   Dyrskue: Valg af dommere (1933), ang.  1 læg           præmier m.m. enkelte år.         106a 1914-1916   Kassebog for Svendborg Amts Landøkomi- 1 bd.            ske Selskab.               106b 1930-1942   Regnskabsprotokol delt på afdelinger / 1 bd.            konti (f.eks. dyrskue m.m.)       -----                             107  1942-1954   Regnskabsprotokol            1 bd.  108  1955-1959   Regnskabsprotokol            1 bd.  109  1918-1958   Hovedbog                1 bd. -----                             110- 1961-1982   Hovedbøger: 1961-1963, 1964, 1965,   17 bd.  126        1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971,              1972, 1973, 1974, 1975, 1976-1977,              1978-1979, 1980-1981, 1982.        127  1959-1982   Sammendrag af hovedbog.         1 bd.  128- 1954-1987   Kassebøger: 1954-1960, 1961-1964,    12 bd.  139        1964-1968, 1968-1971, 1972, 1973-1975,            1975-1977, 1978-1980, 1980-1982,               1982-1983, 1984-1986, 1986-1987.     140  1971-1985   SALS Regnskabsudvalg          1 bd.  141  1912-1913   Privat landmands kassebog mærket    1 bd.            "Svigerfader" stammer fra Nykøbing              Sj. / Holbæk området, og er antagelig             afleveret til SALS i Ringe.       -----                             142- 1955-1973   Kassejournaler: 1955-1958/59, 1958-67  3 bd.  144        1968-1973. (stor format)         145- 1969-1977   Medlemsprotokoller: 1969-1973, 1974-  2 bd.  146        1977. (stor format)           -----                             147  1887-1888   Årsberetning og medlemsliste (bogtryk) 1 læg           1887, 1888                148  1872-1900   Årsberetninger: 1872, 1873, 1874, 1875, 1 pk.            1876, 1877, 1878, 1879, 1880, 1881,              1882, 1883, 1884, 1885, ----, ----,              ----, 1889, 1890, 1891, 1892, 1893,              1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899,   149  1901-1925   1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905,   1 pk.            1906, 1907, 1908, 1909, 1910, 1911,              1912, 1913, 1914, 1915, ----, 1917,              1918, 1919, 1920, 1921, 1923, ----,              1925                   150  1979-1980   Sange ved Amtsdyrskuet 1979 og 1980   1 læg -----                             151  1916-1979/80  Udklip om Dyrskuer i Ringe       1 pk. -----                             152- 1887      Dyrskuekataloger: 1887, 1899, ----,   3 pk.  154        ----, ----, 1903, ----, 1905, 1906,              1907, 1908, ----, ----, ----, ----              ----, 1914, ----, 1916, ----, 1918,              1919, ----, ----, ----, 1923, ----              1925, 1926, 1927, 1928, 1929, 1930,              1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936,              1937, ----, 1939, 1940, 1941, 1942,              1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948,              1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954,              1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960,              1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966,              1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972,              1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978,              1979, 1980. (1924 enkelte løsblade)    155-         Dommerkataloger: 1943, 1944, 1945,   2 pk.  156        1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1951,              1952, ----, 1954, 1955, 1956, 1957,              ----, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963,              ----, 1965, 1966, 1967, 1968, ----,              1970, ----, 1972, 1980.          157  1930-1976   Dommerkataloger med notater vedrørende 3 pk. a,b,c        præmiering af kvægbesætning.                 Modtaget fra konsulent Johannes Ras-             mussen, Landboforeningerne, Ørbækvej:             1930, 1931, 1933, 1934, 1935, 1936,              1937, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943,              1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949,              1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955,              1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961,              1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967,              1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973,              1974, 1975, 1976.             158  1941-1977   Dyrskuekataloger med vurderinger,    1 pk.            anerkendelser samt præmieringer:               1941, 1942, 1943, 1949, 1959, 1960,              1961, 1962, 1963, 1964, 1969, 1970,              1977.                             Bøger:                  159  1915      "Kortfattet vejledning for Landvæsens- 1 bd.            lærlinge paa større Gaarde" A.V.Tuxen.  160  1969      "For Fædrelandets flor" Landhushold-  1 bd.            ningsselskabets historie 1769-1969.    161  1816-1819   "Grundsætninger for Landoeconomien",  4 bd.  a-d        Albrecht Thaers. Oversat fra tysk.              bd. 1-4.                 162  1966      "Kvægbrugets historie" af Gunnar Han-  1 bd.            sen og Chr. Bønding. Udg. af Nordisk             Pressebureau.               163  1953-1956   Beretninger om Fællesforsøg i Landbo-  4 bd.            og Husmandsforeningerne. 1953, 1954,             1955, 1956.                164  1935-1940   Dyrskue dommerkataloger         a-d         (Viggo Pedersen, Faveholt): 1935, 1937, 4 bd.            1939, 1940.                165  1944-1951   Regler for Dyrskuet i Ringe: 1944, 46, 1 læg           47/48, 51, 67, 68, 69.          166  1976      Ang. ærespræmie givet af Jens Filipsen,            Korinth.                 167- 1980-1983   Dyrskuets historie, afsluttende      168        regnskab, samt deltagerliste i                afslutningen på Amtsdyrskuet (holdt d.            18/10 1983).                         Forslag til Dyrskuefond.          

 

Reg. nr: 10 (343-01 Trundholm Lokalhistoriske Arkiv)

"Odsherreds Landboforening Under Odsherreds Landbrugsforening hørte Landbrugsforeningens udvalg til indkøb af foderstoffer eller Landbrugsforeningens Foderstofindkøb (herunder Foderstofudvalget). Hed Odsherreds Landbrugsforening til 26/2-1949."

 *1875
Odsherred, Holbæk Amt, Vestsjællands amt kommune
Landbrugenes, jordbrugenes og havebrugenes organisationer
Yderdatering:1891-1983
Indholdsresumé: KUARVM
Omfang:39 bd. 0 pk. 6 læg - 0,54 hyldemeter
Klausuler:Almindelige regler
Bemærkninger: J nr.
1987/66
Særnr.:  

INDHOLD

1   1891      Brev til medlemmerne vedr. erstatning             for klid                1 læg 2   1903      Redegørelse til medlemmerne vedr. An-             delsselskabet "Frejr"          1 læg 3   1903      Avisartikel som svar på redegørelsen  1 læg 4   1951,1953,   Årsberetning              7 bd.    1963-1965,                          1967-1968                        5   1945-1947,                          1967-1968   Dyrskuekataloger fra Nykøbing Sj.    5 bd.  6   1961-1963   Landbrugets regnskabsresultater     2 bd.  7   1953,1966-1967 Beretning om kvægavlen i Odsherred   3 bd.  8   1976-1978   Beretning om kvægavlen under H.O.J.   3 bd.  9   1975      Jubilæumsskrift (100 år)        1 bd.  10  1977-1982   Aktuelle meddelelser (nr. 15, 17, 18,             22, 26)                 5 bd.  11  1943-1968,u.å. Forslag til nye love, dagsorden til              generalforsamling med regnskab, beret-            ning fra regnskabskredsen, præmieliste  8          fra dyrskue               1 læg 9   1945-1949   Status, formueopgørelse, udskrift af             konti, korrespondance          1 læg 10  1946-1972   Journal                 1 bd.  11  1946-1977   Hovedbøger               2 bd.  12  1921-1945   Kassebøger               2 bd.  13  1946-1962   Kassebøger               4 bd.  14  1963-1974   Kassebøger               4 bd.  15  1983      Love for Odsherreds Landboforening af             27. januar 1983             1 læg      

Reg. nr: 10290 (373-01 Næstvedegnens Lokalhistoriske Arkiv)

"Sydsjællands Landboforening"

 *18.03.1862
Præstø Amt/Sydsjælland, Storstrøms amt kommune
Landbrugenes, jordbrugenes og havebrugenes organisationer
Yderdatering:1862 - 1962
Indholdsresumé: FKSA
Omfang:70 bd. 0 pk. 5 læg
Klausuler:Alm. regler
Bemærkninger: Registrere 1990 af RH
Stiftelsesnavn: Landboforeningen for mindre
landbrugere i Præstø og tilgrænsende Amter.
24.10.1917 ændret til: Sydsjællandsk
Landboforening.
journalnr. endv.: 1978/125, 1979/313
Beretning om virksomheden De to sydsjællandske
Landboforeninger: 1926, 1936 - 1944, 1967 - 1968
1970 - 1973, 1975 - 1976
samt
Landbrugets regnskabsresultater
v/ Landboforeningen for Næstved og Omegn
1978-68 - 1970-71
ARK.: Magasin, medlemsblade
Særnr.:  

INDHOLD

1-3  1862 - 1962  Forhandlingsprotokoller         3 bd.             Nemlig:                            1862 - 1919: 1                        1919 - 1937: 2                        1937 - 1962: 3             4   1962      Korrespondance             1 læg 5-21 1914 - 1962  Dommerprotokoller, Dyrskue.       17 bd.             Nemlig:                            Heste:                            1914 - 1932: 5                        1932 - 1950: 6                        Hopper:                            1920 - 1933: 7                        1919 - 1950: 8                        Tyre:                             1916 - 1949: 9                        1948 - 1950: 10                        Ungkvæg:                           1916 - 1943: 11                        1944 - 1950: 12                        Malkekøer:                          1916 - 1950: 13                        Jersey:                            1945 - 1950: 14                        Svin:                             1914 - 1943: 15                        1944 - 1962: 16                        1935 - 1962: 17                        Fjerkræ og Får:                        1917 - 1928: 18                        1945 - 1961: 19                        Kaniner:                           1943:    20                        Fjerkræ:                           1933 - 1949: 21            22  1887 - 1898  Præmiefortegnelse            1 bd. 23  u.å.      Præmieskjold              1 læg 24  1939 - 1940  Svinekort                1 læg 25  1862 - 1912  Fotokopi af jubilæumsskrift       1 læg 26-74 1917 - 1958  Dyrskuekataloger            49 bd.             Nemlig:                            1917: 26                           1918: 27                           1920: 28                           1920: 29                           1922: 30                           1923: 31                           1924: 32                           1927: 33                           1928: 34                           1928: 35                           1928: 36                           1929: 37                           1929: 38                           1930: 39                           1931: 40                           1932: 41                           1933: 42                           1933: 43                           1934: 44                           1935: 45                           1936: 46                           1937: 47                           1937: 48                           1937: 49                           1938: 50                           1938: 51                           1939: 52                           1939: 53                           1940: 54                           1942: 55                           1942: 56                           1943: 57                           1943: 58                           1944: 59                           1944: 60                           1944: 61                           1945: 62                           1945: 63                           1946: 64                           1947: 65                           1947: 66                           1948: 67                           1949: 68                           1950: 69                           1950: 70                           1951: 71                           1953: 72                           1955: 73                           1958: 74                75  1962      Filminstriktion             1 læg            anm.:                             100 års jubilæumsfilm          

Reg. nr: 2590 (389-01 Stevns Lokalhistoriske Arkiv)

"Dyrskuekataloger 1941 og 1944 Beretning fra de stevnske Landbo- og Husmandsforeninger 1938 Dyrskuekataloger i kasse T læg 12 Beretningen på protokolhylde 2580"

 
Stevns Herred(fælles), Stevns, Stevns kommune, Storstrøms amt
Landbrug

Reg. nr: 10288 (373-01 Næstvedegnens Lokalhistoriske Arkiv)

"Næsbyholms Landboforening"

 *28.03.1870
Næsby sogn, Suså komune, Suså kommune, Storstrøms amt
Landbrugenes, jordbrugenes og havebrugenes organisationer
Yderdatering:1870 - 1895
Indholdsresumé: FS
Omfang:1 bd. 0 pk. 0 læg
Klausuler:Almindelige regler
Bemærkninger:  
Særnr.:  

INDHOLD

1   1870 - 1895  Forhandlingsprotokol          1 bd.             Heri:                             Præmielister over afh. Dyrskuer       1870 - 1895  Præmielister over afh. Dyrskuer     

Reg. nr: 11 (423-01 Lokalhistorisk Arkiv for Bogense Kommune)

"Nordfynske Landboforening Det nordlige Fyns Landboforening"

 *24. febr. 1872 †31. marts 1971
Bogense sogn, Bogense kommune, Fyns amt
Landbrugenes, jordbrugenes og havebrugenes organisationer
Yderdatering:1921-1965
Indholdsresumé: AU
Omfang:0 bd. 0 pk. 4 læg
Klausuler:Almindelige regler
Bemærkninger: Tidligere: "Det nordlige Fyns Landboforening"
Navnet blev på generalforsamlingen den 16. april
1881 ændret til Den nordfynske Landboforening.
*1981/7, 1990/30, 1992/24, j. nr. 1993/63
1994/23, 1991/51
Særnr.:  

INDHOLD

1     1922   Beskrivelse af Nordfynske                   Landboforening 1872-1922        1 læg 2   1921-1923   Diverse sange              1 læg 3   u.å.      Udklip diverse             1 læg 4   1942-1965   Dyrskue katalog 1942, 1944, 1965    1 læg  

Reg. nr: 706 (545-01 Institut for Sønderjysk Lokalhistorie)

"Den Sundevedske Landboforening"

 *1862
Nybøl herred, Sønderjyllands amt kommune, Sønderjyllands amt
Landbrugenes, jordbrugenes og havebrugenes organisationer
Yderdatering:1852-1957
Indholdsresumé: FA
Omfang:7 bd. 1 pk. 0 læg
Klausuler:Almindelige regler
Bemærkninger: Stiftet som selvstændig videreførelse af Den
mellemslesvigske Landboforening (oprettet 1852),
den sundevedske afdeling.
Lovudkast, vedtaget 28.1.1933 - Formål:
At fremme Landbrug og landøkonomiske Interesser.
Love for "Hesteavls Forening for Sundeved og
Omegn" (udat.) Formål:
At udvikle og forbedre Avlen af den stærkt byggede
Landhest.
Love for "Foreningen til Hesteavlens Forbedring
paa Sundeved" (udat.) Formål:
Opstaldning eller Erhvervelsen af en Hingst af
konstant Afstamning af Jysk eller Nordslesvigsk
Landrace til bedækning i Sundeved.

Reg. nr: 699 (545-01 Institut for Sønderjysk Lokalhistorie)

"Den nordslesvigske landboforening"

 *1846
Haderslev amt, Sønderjyllands amt kommune
Landbrugenes, jordbrugenes og havebrugenes organisationer
Yderdatering:1846-1923
Indholdsresumé: FSA
Omfang:4 bd. 0 pk. 1 læg
Klausuler:Almindelige regler
Bemærkninger: Vedtægt ligger på TOPO-28.
Formål (1940): at fremme Landbruget paa alle
Områder og ved alle lovlige Midler. Endvidere ved
i Samarbejde ogsaa med andre landøkonomiske
Foreninger og sammenslutninger med fælles
Interesser at varetage Medlemmernes og Landbrugets
faglige, samfunds- og erhvervsmæssige Interesser
baade udadtil og indadtil.
Formål 1846: Skal være at bidrage alt, hvad der
maatte staa i dets Magt til at fremkalde et ordnet
og for de forskellige Egne passende Agerbrug, og
derved deels at fremføre Resultaterne af egen
Erfaring, og deels at forelægge Forslag om,
hvorledes slige Forsøg lader sig udføre.
Særnr.: 10-05

INDHOLD

 1  1846-1923   Forhandlingsprotokol          3 bd.  2  1893      Sag ang.et landbrugsskoleophold     1 læg  3  1854-1922   Dyrskueprotokol             1 bd.  

Reg. nr: 10000068 (569-01 Lokalarkivet for Holsted Kommune)

"Kolding Vesteregns Landboforening Fra 1984 28/2 navneændring til Hov- borg og omegns landboforening. I 1990 sammenlagt med Brørup og Vejen landboforening"

 *30/12 1947 †22/3 1990
Holsted kommune, Ribe amt
Landbrugenes, jordbrugenes og havebrugenes organisationer
Yderdatering:1897-1990
Indholdsresumé: FVBARKUM
Omfang:10 bd. 4 pk. 22 læg
Klausuler:Almindelige regler
Bemærkninger:  
Særnr.: S 2/1974

INDHOLD

 1    1921-56  Forhandlingsprotokol          1 bd.  2    1897-1921      do               1 bd.  3    1946    Landbofilmen fra 1946 med kommentarer  4 pk. 1 læg  4    1915    Billede fra husholdningsudstilling i             Hovborg på Hovborg kro         1 læg  5    1970    Vedtægter                1 læg  6    1967    Katalog for Landbo- og Husmandsforenin-            gernes dyrskue i Hovborg 26/7 1967   1 læg  7    1967    Regnskab for dyrskuet i Hovborg     1 læg  8    1980    Ribe amts landboforeningers jubilæums-            skrift                 1 bd.  9    1956+67  Film optaget af uddeler Robert Chri-             stensen fra dyrskuer i Hovborg     2 bd.  10   1903    Katalog fra dyrskuet den 6/3 1903    1 læg  11   1952        do    ved Holsted St.3/7  1 læg  12   1987    Brørup-Vejen Landboforenings jubilæums            skrift 1962-87 (SE BIBLIOTEKET)-    1 bd.  13   1956-90  Forhandlingsprotokol for Kolding    1 bd.            Vesteregns landboforening og for               Hovborg Landboforening           14   1943-82  Kassebog                1 bd.  15   1966-84  Beretning og regnskaber         1 læg  16   1960-68  Forhandlings- og regnskabsprotokol for            dyrsuer                 1 bd.  17   1964+67  Dyrskuekataloger            2 læg  18   1967    Liste over udstillere i Hovborg     1 læg  19   1970-73  Forskellige regnskaber og skrivelser  1 læg  20   1947    Jubilæumsskrift for 50 året for fore-             ningens stiftelse (30/12 1897)     1 læg  21.   1947    Avisudklip fra jubilæumsfesten     1 læg  22.   1947    Lykønskningsbreve og - telegrammer fra            jubilæet                1 læg  23   1972    Dirigentklokke skænket foreningen ved             dens 75 års jubilæum          1 læg  24   1981    Beretning for regnskabsarbejdet i Kol- 1 læg           ding vesteregns landboforening m.fl.    25   1898-1918 Medlems- og regnskabsbog for Kolding             Vesteregns Landboforening        1 bd.  26   1935-57  Sparekassebog              1 læg  27   1921    Regnskab for 1921            1 læg  28   1919    Program for dyrskuet i Hovborg 22/7              1919                  1 læg  29   1897+1905 Love for Kolding Vesteregns Landbofor-            ening                  1 læg  30   1946    Foreningens jubilæumsskrift       1 læg 

Reg. nr: 216 (571-01 Ribe Lokalarkiv)

"Ribe og Omegns Landboforening 63.06 Ribe og Omegns Landboforening 63.06 Landboforeninger 63.606 Dyrskuer"

 *1875
Ribe og omegn, Ribe kommune, Ribe amt
Landbrugenes, jordbrugenes og havebrugenes organisationer
Yderdatering:1865 - 1988
Indholdsresumé: AVCFMKRU
Omfang:22 bd. 1 pk. 6 læg
Klausuler:Almindelige regler
Bemærkninger: Findes også med jr.nr. 1991/19, 1998/04
Særnr.:  

INDHOLD

Æske1                             84/64 1972-1974   Kataloger over Ribe og Omegns Landbo-             foreningers dyrskuer          3 bd. 91/19 1887      Love for Foreningen af Jydske Landbo-             foreninger               1 læg    1887-1941   Cirkulærer               1 læg    1897      Forslag til sammenslutning af to land-            boforeninger              1 læg    1875-1903   Forhandlingsprotokol for Landboforenin-            gen for Ribe Kjøbstad og Omegn     1 bd.    1887-1897   Forhandlings- og regnskabsprotokol   1 bd.    1904-1940   Forhandlingsprotokol for Landboforenin-            gen for Ribe Kjøbstad og Omegn     1 bd.  Æske2 1941-1963   Forhandlingsprotokol for Ribe og Omegns            Landboforening             1 bd.    1963-1988   Forhandlingsprotokol          1 bd.    1962-1964   Mødeprotokol for Ribe Amtsrådskreds'             Marskudvalg               1 bd.  Æske3 1890-1893   Medlemsprotokol             1 bd.    1894-1897   Medlemsprotokol             1 bd.    1971-1976   Medlemsfortegnelser           1 læg    1887-1897   Kopibog                 1 bd.    1905-1920   Kopibog                 1 bd.    1865-1962   Korrespondance             1 læg Æske4 1884-1917   Kassebog for Landboforeningen for Ribe            Kjøbstad og Omegn            1 bd.    1917-1934   Kassebog for Landboforeningen for Ribe            Kjøbstad og Omegn            1 bd.    1934-1953   Kassebog for Ribe og Omegns Landbofor-            ening                  1 bd.    1958-1968   Kassebog                1 bd.    1958-1973   Kassejournal for Ribe og Omegns Landbo-            forening                1 bd.  Æske5 1922-1951   Dyrskueregnskab for Landboforeningen  1 bd.    1922-1962   Andet regnskabsmateriale        1 læg    1965-1975   Protokol for Ribe og Omegns Regnskabs-            kreds                  1 bd.    1914-1966   Udklipsmappe. IKKE I ÆSKE, MEN PAKKET             FOR SIG SELV              1 pk.    1912-1923   Ungskuebog for Ribe Amts vestre Landbo-            forening                1 bd.  98/4 1953      Katalog over Ribe og Omegns Landbofor-            eningers dyrskue            1 bd.    

Reg. nr: 7271 (11-01 Erhvervsarkivet)

"Varde Landboforening, Varde."

 
Varde, Varde kommune, Ribe amt
Landbrugenes, jordbrugenes og havebrugenes organisationer
Yderdatering:1908
Indholdsresumé:  
Omfang:3
Klausuler:-
Bemærkninger:  
Særnr.:  

INDHOLD

Guide 4, s. 240. Registratur nr. 80: Div. materiale vedr. ungskuet 1908.

Reg. nr: 330 (607-01 Lokalhistorisk Arkiv for Fredericia og Omegn)

"Fredericia og Omegns Landboforening"

 *16.02.1860 †1992
Pjedsted, Fredericia kommune, Vejle amt
Landbrugenes, jordbrugenes og havebrugenes organisationer
Yderdatering:1887-1991
Indholdsresumé: VCFKSRUA
Omfang:19 bd. 4 pk. 20 læg
Klausuler:50 år. Kan beses og lånes ved hen- vendelse til arkivlederen.
Bemærkninger: 16.02.1860 Oprettet som Elbo Herreds
Landboforening
1883 Børkop og Omegns Diskussions- og
Landbrugsforening.
09.05.1887 Børkop og Fredericia Omegns
Landbrugsforening
1911 Slået sammen til Fredericia og Omegns
Landboforening
1992 Sammenlagt med Vejle Amts Landboforening til
Vejle-Fredericia Landboforening
Se Vagn Nygaards Julilæumsskrift "Landboforening-
en og Danmarkshistorien" (2001)
j.nr. 1992/04 lb.nr. 32-40
j.nr. 1996/136 lb.nr. 41-43
j.nr. 2000/184 lb.nr. 44
Særnr.:  

INDHOLD

   1908      Love for fællesledelsen af kvægavls-             og kontrolforeninger                      Anm.: findes i Fællesledelsens                forhandlingsprotokol lb.nr. 3       1  u/år      Love for fællesledelsen af kvægavls- og            kontrolforeninger ..................... 1 læg  2  1927-1941   Diverse cirkulærer .................... 1 læg  3  1903-1952   Forhandlingsprotokol for Fællesledelsen 1 bd.            Anm: indeholder love for fællesledel-             sen af kvægavlsforeninger og kontrol-             foreninger                4  1907-1944   Forhandlingsprotokol for planteavlsud-            valget ................................ 1 bd.            Anm: indeholder regnskaber for årene             1910-23                  5  1916      Dagsorden for mødet med kontrolassi-             stenterne ............................. 1 læg    1950-1960   Forhandlingsprotokol for ungdomsudval-            get ...................................            Anm: findes bag i regnskabsbog lb.nr.             29                    6  1911-1944   Diverse korrespondance ................            Diplom:                  7  1910      Foreningen af Jydske Landboforeninger,            5. præmie, I. Thuesen ................. 1 læg  8  1910      Diplom:                            Foreningen af Jydske Landboforeninger,            4. præmie og tillægspræmie, I. Thuesen 1 læg  9  1911      Fredericia og Omegns Landboforenings             Planteavls- og Havebrugsudstilling,              Diplom: Frk. Marie Haar ............... 1 læg 10  1911      Fredericia og Omegns Landboforenings             Planteavls- og Havebrugsudstilling,              Diplom: Frk. Marie Haar ............... 1 læg 11  1911      Fredericia og Omegns Landboforenings             Planteavls- og Havebrugsudstilling,              Diplom: J. Thuesen .................... 1 læg            Anm.: Lb.nr. 7-11 findes i kortsam-              lingen skuffe 10             12  1930-1953   Protokol vedr. bedømmelsesudvalg for             orner .................................  13  1930-1953   Diverse papirer udtaget af ovennævnte             protokol lb.nr. 12 .................... 1 læg 14  1935-1937   Resultater vedr. fodermesterkonkurrence 1 læg 15-17 1887-1968   Regnkskabsprotokoller ................. 3 bd.                 Nemlig:                       15: 1887-1925 ................1 bd                Anm: 1887-1911 f. Børkop                   og Fredericia Omegns       1 bd.               Landbrugsforening                    16:  1926-1951 ............... 1 -              17:  1952-1968 ............... 1 -   1 bd.  18  1903-1951   Regnskabsprotokol for fællesledelsen .. 1 bd.    1910-1923   Regnskaber for planteavlsudvalget               Anm: findes i forhandlingsprotkollen             for planteavlsudvalget lb.nr. 4     19  1911-1913   Regnskabprotokol for Fredericia og              Omegns Landboforenings auktionsudvalg . 1 bd.  20  1912-1913   Diverse papirer udtaget af ovennævnte             protokol lb.nr. 19 .................... 1 læg 21  1920-1943   Regnskabsprotokol vedr. dyrskuepladsen 1 bd.  22  1920-1943   Gældsbeviser vedr. dyrskuepladsen ..... 1 læg           Anm.: udtaget af ovennævnte protokol                lb.nr. 21              23  1930-1937   Skattekvitteringer m.m. udtaget af              ovennævnte protokol lb.nr. 21 ......... 1 læg 24-27 1941-1963   Regnskabsprotokoller vedr. jordbundsun- 2 bd. 2 læg           dersøgelser 1941-1945 .................                 Nemlig:                        24: 1941-1945 .......... 1 bd       1936-1943     25: Diverse papirer udta-                     get af lb.nr. 24 ... 1 læg                26: 1945-1963 .......... 1 bd                27: 1961 Debitorliste ud-                     taget af lb.nr. 26 . 1 læg    28  1945-1946   Regnskabsbog for "Fredericiaegnens unge            landmænd" ............................. 1 bd.  29  1950-1957   Regnskabsbog for den landbrugsfaglige             skole i Fredericia .................... 1 bd.            Anm: indeholder bag i bogen                  forhandlingsprotokol for                   ungdomsudvalget 1950-1960        30  u/år      Udklip vedr. roepasningskonkurrence ... 1 læg 31  1913-1947   Diverse papirer ....................... 1 læg 32  1939-1956   Forhandlingsprotokol, frøudvalget ..... 1 bd.  33  1945-1979   Forhandlingsprotokol for planteavlsud-            valget ................................ 1 bd.  34  1964-1968   Mødereferater, konsulentmøder 16/10-64            og 14/10-68, udtaget af lb.nr. 33 ..... 1 læg           Diverse papirer udtaget af lb.nr. 33 .. 1 læg 36  1951-1985   Forhandlingsprotokol .................. 1 bd.  37  1969-1979   Kasse-journal ......................... 1 pk.  38  1972      Årsregnsk


© • CMS • © •Copyright daic.dk • Egebjergvej 33, 5771 Stenstrup • Tlf. 6226 1341• Fax. 6321 0557 • E-mail