Dette kunne være din reklame
SVIN

Det kgl. danske Landhusholdningsselskab

Reg. nr: 6195 (11-01 Erhvervsarkivet)

"Det kgl. Danske Landhusholdningsselskab

 

sager vedr. assistentmøder for svineavl 1898-1926, sager vedr. bedømmelsesudvalg for svineavl 1904-23, tyrestambøger 1893-1943, sager vedr. kvægholdskonkurrence 1878-99, register for Landbrugsudstillingen i København 1938, rejseberetninger, brochurer, udklip 1922-57, div. fotos, klicheer og tegninger div.år. Dyrlæge, statskonsulent P.A. Mørkebergs arkiv: Korrespondance 1891-1924, manuskripter 188l-95, hovedbog for gården Julianeholm 1865-66, naturaliejournal for Julianeholm 1865-66.   


© • CMS • © •Copyright daic.dk • Egebjergvej 33, 5771 Stenstrup • Tlf. 6226 1341• Fax. 6321 0557 • E-mail