Dette kunne være din reklame
DAIC

Aktuelt:

IKNR international Knabstrupper Raceforening

 

IKNR

INTERNATIONAL KNABSTRUPPER RACEFORENING

INTERNATIONALER KNABSTRUPPER RASSEVEREIN
INTERNATIONAL KNABSTRUPPER PURE BREED ORGANIZATION

GENERALFORSAMLING D. 9. april 2006 – PÅ HOTEL DU WEST – NYKØBING SJ.

Uddrag af ref. Sendt pr. email til følgende statslige institutioner: Fødevareministeren/Familie og forbrugsministeren/Fødevareregion Nord/Statens Fødevareudvalg/Genressourceudvalget.

Private firmaer: Landsudvalget-Heste
Medlemmer og private personer med interesse for en racedannelse af Knabstrupperen.

UDDRAG AF REFERAT:

Foreningens første generalforsamling blev afholdt i en positiv og optimistisk atmosfære. Arbejdsbestyrelsens grundlag, dvs. love og standarter etc. Blev vedtaget enstemmigt. Således kan foreningen begynde sit egentlige arbejde.

Som formand valgtes Lars Køhler. Næstformand Kim Gotdfredsen. Webmaster Lene Scherning. Medlemskontakt Isabel Sanders.International kontakt Anja Carlsen. Bedømmelse/vurd. Dorthe Wert. Sekretær Jeanette Johansen.

Derefter gennemgik man alle de bilag ( ansøgninger ) som er forbundet med foreningens oprettelse. Efterfølgende udtrykte forsamlingen undren over den måde man havde behandlet vores ansøgninger på. Formanden oplyste at det nu gik bedre, og at klager til diverse ministre og til fødevareudvalget havde hjulpet gevaldigt på effektiviteten. Man besluttede sig for at lade de forskellige instanser få en chance udfra det nuværende stade. Det blev vedtaget at give Fødevareregion Nord en orientering om KN-DKs ikke eksisterende renavlsprogram på baggrund af regionens henvendelse til KN-DK om samme.

Der blev udvekslet mange gode tanker og ideer om raceavl – hvor mottoet AVL IKKE ÆVL, var i højsædet. Og det var helt underligt at være til et avlermøde hvor alle var enige om alt.

Da vores ansøgninger jo ligger ubesvarede hos de forskellige instanser vedtog man at der skal indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling om ca. to måneder. Dette gøres af to grunde: 1. Fordi man her skal tage stilling til hvordan man vil organisere sig hvis det officielle Danmark ikke vil tillade raceavl med Knabstrupperen. 2. Fordi man gerne vil give nye medlemme mulighed for at øve indflydelse på foreningens virke.

Foreningen tæller d.d. 23 medlemmer der opfylder betingelserne for stemmeret – og 8 passive.
DET VAR EN GOD DAG

Hilsen og hyp LARS KØHLER – Kærsangervej 3, 4581 Rørvig. Tlf 60932137


IKNR vil drive raceavl med den gamle danske hesterace KNABSTRUPPEREN. Avlsmetoden er linieavl med

så høje raceandele som muligt. Målet er lukket stambog.

e-mail: intknabrace@mail.dk hjemmeside: www.knabrace.dk

INDMELDELSE:
Idet jeg tilslutter mig Kodeks melder jeg mig herved ind i IKNR.
Navn og alle relevante oplysninger:

Underskrift:

KODEKS FOR AVLERE AF RACEKNABSTRUPPER.

DE INVOLVEREDE PARTER –

SOM ER KLAR over vigtigheden af at bevare den genetiske og historiske iboende værdi. Således at Knabstrupperen kan fremstå som en race.

SOM ER BETÆNKELIGE ved den uhæmmede hybridavl der er foregået og foregår.

SOM ERKENDER at vejen frem er linieavl på den bestående restpopulation af renavlede heste.

SOM ENDVIDERE ERKENDER at raceandelen 15/16 skal opnås så hurtigt som muligt for så mange individer at man kan fortsætte avlen med lukket stambog.

SOM MÆRKER SIG at hesteexteriør dannes efter den tid og det brug der forlanges af den, og at race Knabstrupperen som følge deraf, som udgangspunkt, fremstår i to standarder. Den renracede moderne type og den renracede klassiske type.

SOM ER KLAR OVER at frie hingste er en af grundstenene i raceudvikling i små populationer. Hvor vi jo hjælpes gevaldigt af EU kommissionsbeslutning 96/78.

SOM ERKENDER at begge typer indeholder genetisk materiale som vi ikke har råd til at miste, og at ingen type er bedre en den anden.

SOM TILLIGE ERKENDER at mindstemålet på race Knabstrupperen er 148 cm i stang, og at der i princippet ikke er et maximum mål. Idet foreningen hviler på avlerfrihed er højdemodeleringen den enkelte avlers valg og ingen højde er bedre end andre.

SOM ER KLAR OVER at race Knabstrupperens farve er underordnet.

SOM MÆRKER SIG at der er to linier : Den jydske som kan føres tilbage til 1926, og den sjællandske som kan føres tilbage til Knabstrup Gods og videre til spanien i 1683. Ingen linier er bedre end den anden.

SOM TILSLUTTER SIG at arbejde loyalt til den renracede Knabstruppers opformering og beståen.

SOM TILLIGE MÆRKER SIG at der er generel mangel på oplysning og viden om Knabstrupperen. Denne mangel er med til at forplumre billedet af hvad en rigtig historisk genetisk race Knabstrupper er. Og at det derfor er alles pligt at sætte sig grundigt ind i emnet og formidle det så flittigt som muligt.

SOM ERKENDER at det efter mange år med forgæves bestræbelser og spildt arbejde i de bestående systemer, nu er den sidste mulighed for at nå et brugeligt resultat. Mange vil modarbejde det, men de vil ikke få held med sig.

SOM TILSLUTTER SIG at ordentlig og systematisk registrering, herunder også mærkning, er vigtigt og nødvendig.

SOM ENDVIDERE TILSLUTTER SIG at avlere som ikke helhjertet i handling tanke og tale tilslutter sig – må søge en anden platform.© • CMS • © •Copyright daic.dk • Egebjergvej 33, 5771 Stenstrup • Tlf. 6226 1341• Fax. 6321 0557 • E-mail