Dette kunne være din reklame
DAIC

Aktuelt:

Om importen af den islandske hest til Danmark

Landmandsblade. Den 20. august 1898.
Islandske heste i stedet for russere. Godsejer Jørgen Larsen, Gårdbogård har indført en større trup heste fra Island til Jylland i den hensigt at fortrænge de i de senere år så kraftigt søgte russiske heste med disse. De islandske heste er kraftigere og nøjsommere end de russiske, og de er tilmed billigere, og da hr. Jørgen Larsen aldeles ikke tilsigter nogen fordel, men kun har indført islænderne, fordi det er hans overbevisning, at det lille landbrug vil være bedre tjent med dem end med "russerne", er der grund til at berøre denne sag. En del af de indførte islandske heste er ført til Søvang i Thy.

Landsmandsblade nr. 12. Den 21. marts 1908, side 158

Den islandske hest (i uddrag)
I de senere år er der udført fra 3000 til 5000 stkr årlig fra Island; de gik tidligere så godt som alle til England, men i de senere år er der også gået en del til Danmark, navnlig har dyrlæge Svend Larsen i København siden begyndelsen af halvfemserne i forrige århundrede indført ikke få, først omkring et hundrede stkr, senere omkring 1000 stkr årlig. De islandske heste er efterhånden bleven efterspurgt som billige i indkøb og hold, og meget ydedygtige er de i forhold til deres størrelse.De søges nu ikke blot til arbejdskørsel i byerne, men også til de mindre gårdbrug, og det er forbavsende, hvad sådan et par småfyre kan udrette, når de har været her i nogen tid og er bleven kærnefodrede og har vænnet sig til livet i de nye omgivelser.

 

Ældre litteratur om hesteavl

Andersen, S.P.N.: Kortfattet vejledning for hesteopdrættere. 1890. 55s.
Bruun, D.: Hesten i nordboernes tjeneste på Island. 1902. 88s.
Bælum, J.: De almindeligste anvendte udtryk ved bedømmelse af hestens ydre. 17s.
De samvirkende fynske hesteavlsforeninger 1893-1918. 11s.
Foreningen Hestens Værn. Beretninger 1910ff
Foreningen til den ædle hesteavls fremme. Beretninger 1859-1884. 228s.
Goldschmidt, H.: Arbejdshestens behandling. Udg. 1885. 54.s. Udg. 1921. 84s.
Goldschmidt, H.: Vejledning i bedømmelsen af hestens ydre. Udg. 1892. 242s., udg. 1907.
Grunth,P.: Beslaglære. 1913. 192s.
Grunth,P.: Om Peter Christian Abildgaards forhold til beslagkunsten. 1928. 94s.
Havardsson, G.: Den islandske hest. 1910. 48s.
Jacobsen, A.P.: Hesteracer og hesteavl. 1908. 91s.
Jensen, H.: Veiledning i at bedømme hestens bygning, sundhedstilstand, alder og ydeevne. 1879. 79s.
Jensen, J.C.O.: Seruminjektioner som forebyggelsesmiddel mod lungesyge hos hesten. 1897. 40s.
Jensen, J.: Det kgl. Frederiksborgske stutteris historie. 1910. 324s.
Klingberg,C.: Stambog over Frederiksborg amts præmiehingste 1850-1900. 72s.
Larsen, S.: Den islandske hest. Udg. 1909, Udg. 1910. 38s.
Nyegaard, C.A.: Hesten. 1878. 192s.
Orlow-Andersen, G.: Kort vejledning i hestens behandling og brug. 1942. 16s.
Orlow-Andersen, G.: Vejledning i hestens brug og pleje. 1926. 61s.
Prosch, V.: Anviisning til landhestens behandling. 1880. 67s.
Prosch, V.: Hestens ydrelære og pleje. 1855. 224s.
Prosch, V.: Hestens avl og pleie. 1881. 340s.
Prosch, V.: Haadbog i beslaglæren. 1870. 157s.
Prosch, V.: Uddrag af de Frederiksborgske stutteriers årbøger. 1856.
Reersterp, A.R.: Hestens handelsfejl. 1921. 49s.
Stambøger over heste af jydsk race, hingste 1886-1921.
Stambøger over heste af jydsk race, hopper 1891-1937.
Stambøger over heste og kvæg af jydsk race 1881-1883.
Stambøger over fynske hopper, v. S.P.N. Andersen. 1890-1894.
Stambøger over præmierede hingstes afkom på Fyn. 1891-1892.
Søndergaard, Chr.: Den jydske hesteavls historie. 1907. 53s.
Wrangel, C.G:: Haandbog for hestevenner. 1888.
 


© • CMS • © •Copyright daic.dk • Egebjergvej 33, 5771 Stenstrup • Tlf. 6226 1341• Fax. 6321 0557 • E-mail