Dette kunne være din reklame
DAIC

Aktuelt:

Et nyt kvægblad har set dagens lys

Af Hans Nørgaard

nytkvaegblad2005.jpg

Her kort før julen 2005 udkom et nyt kvægblad: "Erfagruppen KVÆG". Bag det nye initiativ står "en gruppe avlere der arbejder for 100% renavl af de gamle racer: Jysk Kvæg, Rdm, Sdm og Dansk Korthorn". Redaktøren af det første nr. Frank Møller Fransen har overfor mig tilkendegivet, at bladet primært skal indeholde faglige artikler om avl med små populationer, der på sigt sikrer at racerne bevares og videreføres. Derimod vil artikler med "racehistorie" blive henvist til f.eks. denne hjemmeside.

I forordet betoner gruppen, at nu gælder det spørgsmålet om:"HVORDAN KOMMER VI VIDERE OG HVORDAN SIKRER VI RACERNE FOR FREMTIDEN?" Der lægges op til et fortsat samarbejde med Genressourceudvalget og andre der er optaget af bevaringen af de gamle racer.

Det første blad indeholder bl.a. en artikel om :"Nødvendig mængde af afstamningsoplysninger", hvori forfatteren plæderer for, at "det er nødvendigt at kende afstamningen i minimum 6 led bagud, dels for at undgå indavl, men i endnu højere grad for at få kendskab til hvordan dyrene avler, d.e. type, holdbarhed og evt. ydelsesanlæg". I en anden artikel gennemgås Korthornsforeningens plan for, hvordan man vil sikre "Lyngestammen Dansk Korthorn" fremover.


© • CMS • © •Copyright daic.dk • Egebjergvej 33, 5771 Stenstrup • Tlf. 6226 1341• Fax. 6321 0557 • E-mail