Dette kunne være din reklame
DAIC

Aktuelt:

Hvad er egentlig Sortbroget Jydsk Malkekvægs status?

2000-01 - Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Alm. del ...

Se FAO /infosys/images/daic/Sortbroget Jydsk Malkekvaeg.pdf

 Speciale om Jysk Kv husdyrracens populationsgenetik MKvæg:

Kvæg: Dyrenes Danmarkshistorie fra Dansk Historisk Fællesråd og ...

Læs også her om NGH's stipendium: "Sammenligning af mælkens sammensætning mellem Sortbroget Jysk Malkerace og SDM-dansk Holstein." /infosys/images/daic/ngh stipendium.pdf

Modtaget via elektronisk post. Der tages forbehold for evt. fejl

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri
(Alm. del - bilag 231)
landbrug
(Offentligt)

Folketingets Lov- og Parlamentssekretariat

 København, den 30.11.00

J.nr.: 1997-7710-0001
 

Folketinget har i skrivelse af 24. november 2000 (spørgsmål nr. S 625) anmodet om min besvarelse af følgende spørgsmål stillet af Christian Mejdahl (V):

Spørgsmål nr. S 625:

" Vil ministeren oplyse om begrundelsen for, at "Sortbroget Jydsk Malkekvæg" er slettet af FAO's database med begrundelsen uddød?"

Svar:

Jeg har med henblik på besvarelse af det stillede spørgsmål indhentet en udtalelse fra formanden for Udvalget til Bevarelse af Genressourcer hos Danske Husdyr seniorrådgiver, Ph. D., cand. agro. Frank Vigh-Larsen.

Frank Vigh-Larsen er af Fødevareministeriet udpeget til at være koordinator i forhold til FAO's "Global Programme for the Management of Farm Animal Genetic Resources".

./. Udtalelsen fra Frank Vigh-Larsen er vedlagt. Jeg henholder mig hertil.

Ritt Bjerregaard


/Tina Ravn

Udvalget til Bevarelse af Genressourcer Hos Danske Husdyr


28. november 2000

Notat om retningslinier for optagelse af kvægracer i FAO{{PU2}}s database over husdyrgenetiske ressourcer (DAD-IS)

 

FAO{{PU2}}s database for husdyrgenetiske ressourcer, Domestic Animal Diversity Information System (DAD-IS), blev etableret i begyndelsen af halvfemserne. Den var oprindeligt baseret på bl.a. en database fra European Association for Animal Production (EAAP), som blev etableret i begyndelsen af firserne. Databasen er under kontinuerlig udbygning og opdatering.

Databasen er et led i FAO{{PU2}}s "Global Programme for the Management of Farm Animal Genetic Resources", som er baseret på et netværk af nationale koordinatorer, som er udpeget af de enkelte landes regeringer. Indberetninger til DAD-IS er disse nationale koordinatorers ansvar. Den almindelige fremgangsmåde for indberetning til databasen i vestlige lande er, at indberetning sker på basis af officielt godkendte stambøger. Databasen omfatter også gamle racer, drig har været stambogsført, eller som ikke længere eksisterer som stambogsført race.

De danske kriterier for indberetning af en kvægrace til databasen er, at der eksisterer en stambog, som er etableret efter officielt godkendte retningslinier. Hvis en sådan stambog ikke findes kan indberetning baseres på, at der foretages registreringer af afstamningsforhold, med henblik på etablering af en sådan officielt godkendt stambog.

For Danmarks vedkommende er der for øjeblikket registreret 18 kvægracer, heraf 14 nulevende racer med officielt godkendte stambøger. Desuden er gamle kvægracer, som aldrig har været registreret (Ballum Kvæg, Nordslesvisk Kvæg), eller som ikke længere er registreret (Sortbroget Jydsk Malkerace), medtaget i databasen med betegnelsen "extinct", hvilket svarer til uddød, det vil sige som officielt registreret race.

For så vidt angår Sortbroget Jydsk Malkerace ophørte denne race officielt med at eksistere i 1949, idet racen da blev slået sammen med det hollandsk registrerede kvæg i Danmark under navnet Sortbroget Dansk Malkerace (SDM). Der er ikke efterfølgende ført en særskilt stambog for Sortbroget Jydsk Malkerace. På denne baggrund er Sortbroget Jydsk Malkerace opført i databasen med betegnelsen "extinct".

Udover de ovenfor nævnte racer, er Jysk Kvæg registreret, idet der arbejdes på at få rekonstrueret en stambogsført race af dette navn. Dette rekonstruktionsarbejde er detaljeret beskrevet i Genressourceudvalgets Redegørelse af 9. februar 2000.

 

 

Frank Vigh-Larsen

Formand
                  
   

 


© • CMS • © •Copyright daic.dk • Egebjergvej 33, 5771 Stenstrup • Tlf. 6226 1341• Fax. 6321 0557 • E-mail