Dette kunne være din reklame
DAIC

Aktuelt:

Svovlsyreforbrug ved gylleudbringning

Svovlsyre, Oplysning fra DLG 8. november 2011 .Chr. BoysenPris; 1,40 kr pr. kg.


Vægt: 1,85 kg, pr. liter

Forbrug af svovlsyre, ifølge oplysninger fra kvægbesætning  bragt i Maskinbladet, Oktober 2011

12 liter svovlsyre / m3 gylle:

12 liter X 1,85 kg, =  22,2 kg svovlsyre.

Omkostning:
22,2 kg svovlsyre x 1,40 kr / kg =   31,08 kr / m3 gylle i lagertank.


Udbringelse af gylle på marker:

Lovligt ca. 30 tons / hektar indholdende 12 x  30 liter Svovlsyre =  360 liter / ha


© • CMS • © •Copyright daic.dk • Egebjergvej 33, 5771 Stenstrup • Tlf. 6226 1341• Fax. 6321 0557 • E-mail