Dette kunne være din reklame
DAIC

Aktuelt:

Kjeld Nygaard Kristensen - nekrolog

Tekst og foto Stig Benzon

Kjeld_Nygaard_Kristensen.jpg

Kjeld Nygaard Kristensen var meget kvægforstandig. Oregaards kreaturer på odden blev studeret fra alle kanter og vinkler, og det var med til at overbevise ham om, at stammen sammen med aflæggeren hos Leo Kortegaard, som han også havde oplevet, er meget lig den oprindelige jyske type, han kendte fra tidligere.
 

Fra Stig Benson har vi modtaget følgende:

Kjeld Nygaard Kristensen død

Efter længere tids sygdom, er Dansk Landbrug´s medlem af Genressourceudvalget, Kjeld Nygaard Kristensen, død 74 år. Kjeld Nygaard Kristensen var på sin ejendom, Kistrupgaard, Kistrup, ved Viborg en fremtrædende avler af moderne sortbroget malkekvæg.

I de næsten 40 år, hvor Kjeld Nygaard Kristensen var aktiv kvægopdrætter, deltog han flittigt i organisationsarbejdet. Med udgangspunkt i "Kvægavlsforeningen Jyden" i Bjerringbro, som han en tid var formand for, blev det efterhånden til op mod en snes formands- og udvalgsposter inden for landbrug og kvægavl.

Som lokal kvægavlsforeningsformand, var han også medlem af "De Danske Kvægavlsforeninger", som han sidst i 1980´erne blev formand for, samt medlem af "Landsudvalget for Kvæg".

I slutningen af 1980´erne var han en central figur i fusionsforhandlingerne med 11 nordjyske avlsforeninger.  ”Ting tager tid”, sagde Kjeld ofte, og sådan kom det også til at gå i dette tilfælde. I 1991 lykkedes det at sammenlægge 6 kvægavlsforeninger, herunder hans egen ”Jyden”, til kvægavlsforeningen ”Taurus”, hvor han i øvrigt selv blev første næstformand.

Inden for den moderne kvægavl huskes han blandt andet som en varm fortaler for indførelsen af nordiske avlsplaner og nordisk avlsværdivurdering samt inden for Danmarks sædeksport.

Også i forbindelse med bevaringsarbejdet for gamle danske husdyrracer, vil Kjeld Nygaard Kristensens navn blive husket positivt. Som repræsentant for Dansk Landbrug i Genressourceudvalget måtte han atter sande sine egne ord om, ”at ting tager tid”. Den stærke faglige strid omkring særlig det jyske kvæg, der har varet siden midten af 1980´erne, og dermed har redet hele det samlede danske bevaringsarbejde som en mare, lykkedes det Kjeld Nygaard Kristensen som formand for det særlige Ad hoc-udvalg for Jysk Kvæg, at forhandle en kompromisløsning på plads. En kompromisløsning, som såvel avlerne af Sortbroget Jysk Malkekvæg, som Genressourceudvalget tilsluttede sig. Planen gik ud på en officiel tilslutning til adskilte racekoder mellem de formodede mest autentiske bestande og rekonstruktionerne. Planen indbefattede, at rekonstruktionsgruppen kunne modtage avlsmateriale fra gruppen af det mest autentiske jyske kvæg, men ikke omvendt, for at bevare den mest autentiske gruppes genetiske integritet.

Imidlertid blev sagen til stor ærgrelse for Kjeld Nygaard Kristensen skrinlagt af udvalget efter at det først havde godkendt den. Udvalget ville alligevel ikke ofre penge på opdeling i racekoder, uden at de gamle avlere leverede genetisk materiale på lige fod med andre.

Her lagde Kjeld Nygaard Kristensen ikke skjul på, at han var af den opfattelse, at kvæget på Oregaard og hos Leo Kortegaard var det, som bedst svarede til de erindringer som han fra tidligere tider havde om det jyske kvæg, og at en særlig indsats kræver en særlig økonomisk løsning.

Den formidlede udvalget dog aldrig, og nu ligger en ellers løst konflikt og ulmer videre.

Kjeld Nygaard Kristensen sad næsten to hele udvalgsperioder som medlem af det nye Genressourceudvalg fra 2003 til kort før hans død. Han var også formand for det foregående midlertidige strategiudvalg, som var nedsat i 2002, efter det gamle udvalgs afgang.

Når Genressourceudvalget tidligere afholdt årlige avlermøder, skal det ikke skjules, at Kjeld Nygaard Kristensen og foreningen "Gamle Danske Husdyrracer" i en del tilfælde repræsenterede forskellige synspunkter. Men Kjelds store force var, at han med sit rolige, venlige og lune gemyt, var dialogens og kompromisets mand, som ofte kunne tale folk ned på jorden og få parterne til at mødes. Mange vil huske ham for ustandselig at udtale, at det var nødvendigt for begge parter "at sluge kameler". For Kjeld var det ikke et tomt udtryk. Han slugte virkelig kameler i håb om at få tingene til at falde på plads.

Hans interesse for naturen, det historiske og nationale var betydelig, hvilket også smittede af på de lokale forsamlingshusaktiviteter i Kistrup, som han og hans kone, Bente, også var dybt engagerede i driften af.

Æret være hans minde

på vegne af foreningen "Gamle Danske Husdyrracer"


Stig Benzon, Niels Kristen Stokholm samt Leo Kortegaard

Kjeld_Nygaard_Kristensen_th.jpg

Her ses Kjeld Nygaard Kristensen i godt humør under inspektionen af Sortbroget Jysk Malkekvæg fra Oregaard i naturpleje på Enebærodde. Under besøget deltog også Kjelds kone, Bente, samt Genressourceudvalgets kvægavlsrepræsentant, Niels Kristen Stokholm.
 


© • CMS • © •Copyright daic.dk • Egebjergvej 33, 5771 Stenstrup • Tlf. 6226 1341• Fax. 6321 0557 • E-mail