Dette kunne være din reklame
DAIC

Aktuelt:

Ny bog om Engelske kvægracer i Danmark under forberedelse

ayrshiresamsoe.jpg

Moderne IT-teknologi gør det økonomisk overkommeligt at udgive selv publikationer i små oplag. Så det er således i Frank Møller Fransen og Hans Nørgaards overvejelser at give en historisk oversigt over engelske kvægracer i Dansk landbrug, her tænkes i første række især på Korthorn, Ayrshire og Jersey.

En sådan bog kan bygge på de helt unikke kildesamlinger om Korthorn og Jersey, som beror hos henholdsvis Frank Møller Fransen og Hans Nørgaard.

Julie-2-paa-heden.jpg

Korthorn-kvægets historie kan eksempliciferes gennem Lynge-korthornets originale materiale, hvor der i dag i bevaringsavlen kun indgår ganske få dyr, hvis afstamning på hundyrsiden kan føres 12 generationer tibage til anlæggelsen af en familiestambog i 1927, og på handyrsiden  hele 23 generationer tilbage.

Et interessant spørgsmål, der trænger sig på, er, hvor udbredt det var at krydse den jyske federace med korthorn. I den forbindelse vil vi anvende Arne Feldborgs hjemmeside, hvor originalmaterialet fra husdyrtællingen i 1881 er lagt ud online for en stor del af Ringkøbing amt, hvor Korthorn i 1923 udgjorde helt op til 75% af kvæget i området. I husdyrtællingen er en særlig rubrik for angler-, korthorn og landracetyre helt ned på besætningsniveau. http://www.hammerum-herred.dk/andre_kopier/vis_data.php?nr=697&dir=Ra-1308-192#Info . 

Vi ved at der hele Ringkøbing amt i 1881 var 9 korthornstyre, 14 i Thisted og 25 i Ribe amter. Ved de efterfølgende tællinger steg antallet betydeligt i disse områder. I Ringkøbing amt således i 1914 til 46 tyre og i 1923 til 56 tyre

Gaardbogaard-jerseydyr-foran-hovedbygningen.jpg


© • CMS • © •Copyright daic.dk • Egebjergvej 33, 5771 Stenstrup • Tlf. 6226 1341• Fax. 6321 0557 • E-mail