Dette kunne være din reklame
DAIC

Aktuelt:

Opfordring fra Birgit Bak

Den nye strategiplan

Kære avler af udryddelsestruede danske husdyr


Se også http://daic.dk/svin.php?page=nyheder&id=1670

 

I år må man sige, at der bliver behov for den store diskussion. Det gør der, fordi GRU har valgt at lave en ny STRATEGIPLAN FOR OS OG VORES DYR.  Vores repræsentanter i GRU har været pålagt, at HEMMELIGHOLDE indholdet i planen for os, hvilket forekommer en kende absurd. Planen er først lige blevet tilgængelig her godt en måned før det årlige avlermøde. Vi er derfor mange, der føler, det er en helt del mere vigtigt at få talt sammen om denne plan, frem for at bruge en hel eftermiddag af vores sparsomme tid på at lave "Mormormad". Der er kun afsat 1,5 time til introduktion og spørgsmål til planen, hvilket jo absolut overhovedet ikke kan dække, det store behov som vi avlere nødvendigvis må have for at snakke sammen.

 

 Udvalget står for oprettelse af et forum for avlere, hvor avlere og andre interessenter for bevaringsarbejdet kan udveksle synspunkter samt få rådgivning og information om arbejdet med bevaringen af de husdyrgenetiske ressourcer."

Vi finder det derfor på sin plads, at de af os, der kan se nødvendigheden i at tale sammen om strategiplan og avlsarbejde, udveksle erfaringer og finde fælles fodslaw, sætter os sammen og gør det.

 

Følgende punkter er vigtige at få snakket igennem:

-          Hvor er avlernes medbestemmelse i den nye strategi, hvis man til stadighed bliver ved at pålægge vores repræsentanter tavshedspligt? Kan man overhovedet det?

-          Er det GRU eller os, der skal markedsføre de udryddelsestruede racer? Hvordan kan private konkurrere med et statsligt udvalg, der samtidig står for uddelingen af økonomisk støtte?

-          Hvad er godt og hvad er skidt for os ved GRU's strategiplan?

 

Samtidig vil vi meget gerne have en tilbagemelding til undertegnede på post@refshoejgaard.dk, om du vil "sidde med i hjørnet" og tale med andre avlere. Har du ideer til punkter, vi skal tale om, udover det ovennævnte, som jo er forslag, må du meget gerne skrive det også.

Håber vi får en konstruktiv dialog med masser af fælles mål.

På vegne af en gruppe bekymrede avlere

 

Avler af sortbroget dansk Landsvin

 
Nyt

Kære Alle interessenter

Jeg mener, at i GRU Strategiplan 2009-2012, kan man genkende mange af anbefalingerne fra 2003, fra før man nedsatte et GRU med avlerrepræsentanter. Dengang mente man jo, at der stik imod Biodiversitetskonventionens anbefalinger (det står i planen, læs selv) skulle etableres mange flere ex situ foranstaltninger, både i reagensglas og som levende besætninger uden for naturlige miljøer. Man ville satse mere på centralisering og meget mindre på avlermiljøet med in situ bevaring.

Kære venner ( også de avlerrepræsentanter i GRU, der naturligvis modtager mine informationer på lige fod med alle andre avlere), det er så det, man nu vil føre ud i livet. Det kan da vist kaldes ”et skridt frem og to tilbage” for in situ bevaring af husdyrgenetiske ressourcer i DK. Skulle nogen, af de jeg sender informationer til, have Strategiplanen, fra det udvalg, hvor Kor Oldenbroek og Lawrence Alderson deltog liggende elektronisk, modtager jeg den gerne. Det var den, der blev underkendt og erstattet med den fra 2003, som er her vedhæftet.

 

Jeg er glad for, at mange af jer, har meldt positivt tilbage til mig, vedrørende min henvendelse til Fødevareministeren. Det giver en fællesskabsfølelse og lyst til at kæmpe videre for vores dyrs overlevelse og for bevaring af den kultur, som vi alle er en del af. Jeg har valgt, at sende til jer, så I ikke kan se hinanden. Det er ikke fordi, jeg vil sidde på alle informationerne selv, men for ikke at støde nogen, ved at ”udstille” deres e-mail adresse. Skulle nogen være interesseret, vil jeg meget gerne flytte adressen til CC, således man kan benytte sig af ”svar til alle”, hvis man har kommentarer.

 

Jeg håber virkelig, vi får skabt en fremtidig platform for vores dyr, på disses og på avlernes præmisser.

 

 

Mange hilsner

Birgit Bak


Kære Alle interessenter

Jeg mener, at i GRU Strategiplan 2009-2012, kan man genkende mange af anbefalingerne fra 2003, fra før man nedsatte et GRU med avlerrepræsentanter. Dengang mente man jo, at der stik imod Biodiversitetskonventionens anbefalinger (det står i planen, læs selv) skulle etableres mange flere ex situ foranstaltninger, både i reagensglas og som levende besætninger uden for naturlige miljøer. Man ville satse mere på centralisering og meget mindre på avlermiljøet med in situ bevaring.

Kære venner ( også de avlerrepræsentanter i GRU, der naturligvis modtager mine informationer på lige fod med alle andre avlere), det er så det, man nu vil føre ud i livet. Det kan da vist kaldes ”et skridt frem og to tilbage” for in situ bevaring af husdyrgenetiske ressourcer i DK. Skulle nogen, af de jeg sender informationer til, have Strategiplanen, fra det udvalg, hvor Kor Oldenbroek og Lawrence Alderson deltog liggende elektronisk, modtager jeg den gerne. Det var den, der blev underkendt og erstattet med den fra 2003, som er her vedhæftet.

 

Jeg er glad for, at mange af jer, har meldt positivt tilbage til mig, vedrørende min henvendelse til Fødevareministeren. Det giver en fællesskabsfølelse og lyst til at kæmpe videre for vores dyrs overlevelse og for bevaring af den kultur, som vi alle er en del af. Jeg har valgt, at sende til jer, så I ikke kan se hinanden. Det er ikke fordi, jeg vil sidde på alle informationerne selv, men for ikke at støde nogen, ved at ”udstille” deres e-mail adresse. Skulle nogen være interesseret, vil jeg meget gerne flytte adressen til CC, således man kan benytte sig af ”svar til alle”, hvis man har kommentarer.

 

Jeg håber virkelig, vi får skabt en fremtidig platform for vores dyr, på disses og på avlernes præmisser.

 

 

Mange hilsner

Birgit Bak


 


© • CMS • © •Copyright daic.dk • Egebjergvej 33, 5771 Stenstrup • Tlf. 6226 1341• Fax. 6321 0557 • E-mail