Dette kunne være din reklame
DAIC

Aktuelt:

Anders Levring præsident for Europæisk Jerseyforening

Når avlsleder Peter Larson vender tilbage til Danmark fra Den engelske Jerseyforenings årsmøde, vil der efter alt at dømme være stiftet en sammenslutning af de forskellige nationale jerseyforeninger rundt omkring i Europa. Og eftersom Dansk Jersey er talmæssigt den største bliver det spændende at følge en sådan  organisation over de næste år. Tanken er, at præsidenten for Den europæiske Jerseyforening, på sigt indtræder som vicepræsident for Europa i Verdensjerseyforeningen. Ideen fik fuld opbakning ved WJCB's rådsmøde i Syracuse tidligere på sommeren.

Peter-Larson-Lloyd-Wilson-Sebastian-Loudet.jpg

Avlsleder Peter Larson (TV) under WJCB's rådsmøde i Syracuse

Dansk Jerseys formand valgt til præsident for nystiftet europæisk Jerseyforening

Derrick-Frigot-Anders-Levring--.jpgPå stiftende generalforsamling i Europæisk Jersey Forum, EJF, valgtes Anders Levring, formand for Dansk Jersey, til præsident for de europæiske Jersey kvægbrugere.

På Dansk initiativ, indkaldtes de europæiske Jerseyforeninger til stiftende generalforsamling i EJF, tirsdag d. 8. september, i Devon, England. Otte lande mødte op og traf beslutning om dannelse af en europæisk forening, hvis formål bliver at arbejde med gensidig erfaringsudveksling, udbredelse af racen, sætte større fokus på avlsarbejdet og at påvirke arbejdet i verdens Jersey foreningen (World Jersey Cattle Bureau, WJCB).

Efter en overgangsperiode på 18 måneder, vil præsidenten for Europæisk Jersey Forum, overtage posten som vicepræsident for WJCB i Europa, således at denne fremover er valgt direkte af de europæiske foreninger.

Til bestyrelsen valgtes tillige repræsentanter fra England, Albanien, Jerseyøen og Irland. Som sekretær valgtes Roger Trewhella fra England.

Derrick Frigot, vicepræsident i WJCB i samtale med Anders Levring, formand for Dansk Jersey

I alt har 10 nationale Jerseyforeninger tilsluttet sig EJF: Norge, Sverige, Danmark, Tyskland, Albanien, Schweiz, Frankrig, Jerseyøen, England og Irland. Danmark har den største population af jersey i Europa, med ca. 70.000 køer, efterfulgt af England med ca. 30.000, Albanien med 16.000 og de øvrige mellem 3- og 7.000.


© • CMS • © •Copyright daic.dk • Egebjergvej 33, 5771 Stenstrup • Tlf. 6226 1341• Fax. 6321 0557 • E-mail