Dette kunne være din reklame
DAIC

Aktuelt:

VDR: FORPAGTNING AF JORD I ”BURKINA-FASO”

DAIC.
 
Jeg skriver til jer af nysgerrighed, da jeg igår prøvede at google mit eget navn og adr.  ...der kom da også et fint resultat ud af det, der kom en Artikel frem jeg skrev for ca. et halvt år siden til en eller anden Avis / Blad....husker det ikke lige....men jeg kunne så også se at det var indsat af  DAIC.....  hvis i iøvrigt kender en Landmand der kunne tænke sig at rejse til Burkina-Faso for at blive driftsleder på et privat korndyrknings projekt, så lad mig det venligst vide.
 
.....når i nu er så gode til at indrykke vigtige artikler under google søgning, så har jeg vedhæftet her en artikel om vand som i også gerne må indrykke ved siden af den anden.
Vanartiklen er vigtig i disse år for U-landsarbejdet, da den tidligere HØNSESTRIK pædagogik på ulandsområdet har bevidst sin uduelighed efter 40 års indsats, folket er stadig sultne, på grund af små ueffektive hønsestrik projekter, som ingen mad giver på bordet......VAND historien kan være vigtig, da man hidtil har påstået at vi ikke må bruge vandet til at vande afrika med, men det er jo noget vrøvl, da vandet ligesågodt kan fordampe igennem en plantevækst, som det kan fordampe fra store havoverflader og andre vandoverflader.
 
Jeg er ikke selv særlig god til betjening af en computer, jeg er forholdsvis ny på det område.......men knab så ny på selve livet........
 
Venlig hilsen
Hans Erik Mogensen
Svinget 3 Skanderup
6640 Lunderskov

VAND
Der er noget ved det vand, vi støder på det alle vegne og vi ved alle, at uden vand er vi ikke i stand til at eksistere. Uden at vi tænker over det, så bærer de fleste voksne hver dag rundt på ca. 70 kg. vand….det gør vi i kraft af, at vores krop mest består af vand.
Ja det er lidt underligt at tænke sig en mand der vandre rundt ude i ørkenen, og er ved at dø af tørst, at han så bare ikke vrider den ene arm for vand, og drikker det………
Når vi tænker på hvor det meste vand det findes, så er den første tanke for os, at det må da være ude i havet, og det er da også tilfældet.  Men en mand inde midt i Afrika, han vil straks tænke på det vandhul med det brune vand, hvor hans kone og børn hver dag henter deres forsyning af vand, og det er også der de vasker sig selv og deres tøj.  En anden M/K  et andet sted i det indre Afrika, sætter hver dag livet på spil, ved at træde et skridt ud i flodens gulbrune vand, med risiko for at blive trukket ud i floden, af en anden der også kan lide vand - en krokodille.
HVOR BOR VANDET MORFAR…. Var der et barnebarn der spurgte.
Ja – hvor bor vandet. Jo som nævnt er vandet i havet, og der er også meget vand der har form som  is. Så er der det vand der er i alle levende væsener, så er der de levende væseners ånde, der er tågen og kondensvandet, så findes det i form som urin fra de levende væsener. Så er der regnen og sneen og hagl og flere andre steder.
Så det er udmærket at opdyrke nyt land, som skal vandes----da vandet ligeså godt kan fordampe igennem en plantes vækst, som det kan fordampe fra havets overflade, eller andre vandoverflader.
Vandet er altid i bevægelse, det vand du udleder fra kroppen i dag, det er måske i luften som dug i morgen, og hvis fordampningen skete i dag, er vandet måske blevet til regn i morgen, og falder ned i et hel andet land, end der hvor det undslap kroppen som fordampning i form af sved, eller fordi du havde feber, og var på vej til dehydrering.
Jo det vand der fordamper i den Afrikanske jungle, det falder måske ned i Danmark tre dage efter som regn, eller sne.
Vand er det mest interesante stof på jorden, og så er det noget der aldrig forsvinder, det kan nemlig ikke bevæge sig udenfor tyngde kraftens område. Det vil altid være her i lige stor mængde, enten flygtigt som damp, eller som det vi bedst kender, som vand vi kan drikke. Livest vand. Vand er det mest rastløse stof sammen med luften, de begge bevæger sig ustanselig.
………………………….jeg tror i hvert fald det forholder sig sådan………
Hans Erik Mogensen
Svinget 3 Skanderup

  

 

 

                 VDR:  FORPAGTNING  AF JORD I   ”BURKINA-FASO”


Efter at jeg har opholdt mig i BURKINA-FASO som Rådgiver på et mindre landbrugs projekt, har jeg tænkt meget over den måde vi hjælper på—os fra den vestlige verden.
Vi har tilbøjelighed til at sætte projekter i gang, og så tro at nu kører det bare derudad, men det jeg oplevede dernede, det var at hvis vi virkelig mener noget med vores hjælp, så skal hjælpen være meget mere målrettet, og mere konkret.
Vi skal følge projekterne helt til dørs - fra dag til dag, fra år til år. Vi skal benytte os af praktikere i langt højere grad end tidligere, der er stærk tendens til at der kommer for mange rapport skrivere derned, de lokale har brug for praktiske rollemodeller ( Landmænd) som kan være igangsættteren, og en som ikke selv er bange for at få snavsede hænder.

Den farmer jeg var nede hos, han fik da jeg var der, sammen med 19 andre potentielle farmere af staten hver 50 HA god jord foræret. Ingen af disse farmere har en landbrugsuddannelse, de har hidtil være farmere på hakke/spade nieveu, og blot benyttet naturens bevoksning som foder til deres husdyr.
Den Burkinske stat ”glemte” at levere rådgivning og kapital til disse kommende farmere, så der vil nok gå mange år - og mange fejltagelser, før de kommer rigtig i gang med den kornproduktion, som landet og hele verden har så hårdt brug for.

Jorden disse farmere har fået, er rigtig god landbrugsjord, som er på højde med den bedste i Danmark. Jorden ligger tæt på en flod og der er rigelige vandmængder til at vande med, og der kan jo avles korn 2 gange årlig.

Efter min hjemkomst har jeg så fået den tanke, at det bedste ville være at lave et lønsomt projekt, ved at bortforpagte jorden i en 8-10 års periode, til en Dansk landmand. Statens love tillader ikke køb af jorden.
Ejeren af jorden skal have ca. 800 kg. hvede/mays pr. HA årligt i afgift.
I kontrakten skal der stå at forpagter har ret til at overlade kontrakten til en anden person inden kontraktens udløb.
Forpagteren skal selv financere sin maskinpark…..dog skal vi gøre en indsats for at skaffe sponsor penge som svarer til det det koster at rydde jorden for bevoksningen, som jo er buske på 2-3 meters højde. Måske 4 til 500.000 kr. vil være passende.
Jeg har gode kontakter på  politisk plan, som måske kan have betydning for at få bevilget den nødvendige kapital.

Forpagteren skal benytte sig af Landbrugsskolens elever som medhjælpere , disse elever skal ikke aflønnes af forpagteren. Eleverne skal af Landbrugsskolen bringes ud til Forpagterens farm, af Jordens Ejer  JACGUES NIGNAN som også ejer landbrugsskolen. Der skal højst være 4 elever derude ad gangen, de skal selv sørge for deres forplejning. De skal måske være derude en md. ad gangen.
Forpagteren skal oplære dem i brug af de moderne maskiner han er i besiddelse af, og anvise dem lidt om planteavl m.m.

På denne nye farm kan forpagteren påregne at naboerne er interesseret i at få hjælp fra hans maskinpark, og hvis forpagteren har interesse deri, er det nok klogt at sprede rygtet om, at han har interesse i at rydde naboernes jordstykker mod betaling, samt at rådgive dem i deres jordbehandling m.m……..ja måske ligefrem forpagte deres jordstykke.

Den kommende forpagter skal nok regne med at det bliver nødvendigt at indhegne sit jordstykke med et elektrisk batteri hegn. De lokale kvæg og gedefarmere er jo vant til, at de kan lade dyrene græsse overalt, så det bliver nødvendigt at hegne,….og inden da er det nok nødvendigt at opbygge et tillidsforhold til den lokale Høvding (Borgmester) og der må påregnes et mindre beløb til Borgmesteren årligt ca 1000,-Kr….dog ikke officielt.

Forpagteren kan for meget små midler opbygge et mindre hus ved floden, eller han kan bosætte sig i landsbyen, som er ca. 1,5 km. derfra. Men huset er nok nødvendigt alligevel, og det kan opføres af mudder med et let lag cement udenpå. I dette hus kan forpagteren bosætte en interesseret lokal person/familie…som kan holde øje med det hele dag og nat. Denne person vil gøre hvad som helst af indsats på farmen for omkring 25 kr. pr dag…..dem er der mange af dernede.
Det er pålidelige folk, hvis du bare lader dig rådgive af en dernede du har tillid til.
Et mudder hus er et godt hus dernede, det er altid mere køligt end de fleste andre huse.
Den person som skal bo i huset, kan hurtigt uddannes til at bruge den rendegraver som er nødvendig for at rydde jordstykket. Måske den kommende forpagter har ejendomme i Danmark, eller måske rejser han blot hjem til Danmark en gang i kvartalet. Måske er det en ugift landmand som stifter familie dernede - alle muligheder er åbne.
Held og Lykke….måske er du den der i fremtiden gør den største indsats for Afrika, ved din fremtidige gerning i Burkina-Faso----og så endda på en lønsom facon.

Venlig hilsen
Hans Erik Mogensen
Svinget 3 Skanderup 6640 Lunderskov …..75594950
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


© • CMS • © •Copyright daic.dk • Egebjergvej 33, 5771 Stenstrup • Tlf. 6226 1341• Fax. 6321 0557 • E-mail