Dette kunne være din reklame
DAIC

Aktuelt:

Åbent brev fra IKNR International Knabstrupper Raceforening

iknr-17-1-2008.jpg

Genressourceudvalget
Att: Helle Palmø 17.01.08
Emne: Tilskud til avls – og raceforeninger 2008.
Det tilskud vi modtog i 2007 dækkede meget tilfredsstillende vores behov. Derfor har bestyrelsen
vedtaget at vi i 2008 vil vægte et helt andet område.
IKNRs situation vedrørende Officiel Godkendelse er stadig kaotisk. Nu har vi netop mistet det
ministerium som behandlede vores andragende, og to et halvt års arbejde ser ud til at skulle
begynde forfra.
Set positivt betyder det at de erfaringer vi har fået nu kan anvendes i vores fornyede andragende,
idet vi må erkende at det hele efterhånden ser meget tåget ud. Men nu visker vi tavlen ren og
begynder på ny. Vi giver aldrig op med at få lov til at racedanne Knabstrupperen.
Der har været mange tåbeligheder undervejs. Noget som bør interessere GRU er at
produktionlandbrugets indsigelse mod vores forehavende var og er at populationen er for lille.
Hertil gjorde vi gældende at så kunne GRU lige så godt lukke, fordi vi er en af de større
populationer i dette forum.
Der er i øvrigt næsten ingen grænser for de hindringer man har lagt i vejen for os. Hindringer som
på mange områder strider mod EU's nye regler for avl.
Men vi må også erkende at vi som lægmænd ikke kan hamle op mod statens jurister, og
embedsmandsstandens samlede modstand.
Idet vi regner med at professionel advokatbistand nu er nødvendig, har vi indhentet tilbud om en
sådan. Blot som åbning er beløbet 28.000.- kr.
Til dette formål har vi formet en fond, og under tilskudspunkterne Registrering og vurdering af dyr
og Overvågning af bestandstrukturen søger vi herved udvalget om 14000.- kr til denne bistand.
Den almene forståelse for at vi ikke vil avle hybrider er ikke stor. De eneste der forstår det til fulde
er hundeavlere, som jo aldrig kunne finde på at blande racer. Og så vores avlerrepræsentant i
udvalget som jo er raceavler bare med en anden race.
Det er os ufatteligt at vi ikke må få lov til at samle, opformere og beskytte Knabstrupperen. Det er
ufatteligt at nogen overhovedet vil ofre kræfter på at forhindre det. Nu håber vi at advokatbistand
kan sætte tingene på plads, og sætte nogle af de selvbestaltede regler som f.eks. Landscentret/Heste
benytter sig af ud af kraft. Det er nemlig således at EU lovgivning for længst har overhalet de regler
man benytter sig af .
Venlig hilsen
Lars Køhler / Formand IKNR


© • CMS • © •Copyright daic.dk • Egebjergvej 33, 5771 Stenstrup • Tlf. 6226 1341• Fax. 6321 0557 • E-mail