Dette kunne være din reklame
DAIC

Aktuelt:

Afskedshilsen fra Torkild Liboriussen

Danske Husdyr har sendt mig vedhæftede folder, som angiver tidspunkter for vigtige begivenheder i det sortbrogede kvægs omskiftelige historie. Folderen er udarbejdet af Anders Vestergaard, Knud Ravn og Erik Ørnsbjerg i anledning af udgivelsen af en stambog for den nulevende bestand af Jysk Kvæg.
Jeg kan desuden meddele, at jeg stopper som sekretær for Genressourceudvalget med udgangen af agust måned. Den umiddelbare årsag er, at Fødevareministeriet har besluttet at samle sine aktiviteter vedr. genetiske ressourcer for landbrugsplanter og husdyr i Plantedirektoratet i Sorgenfri.
Cand agro, Phd,  Helle Palmø er ansat som ny sekretær for Genressourceudvalget fra 01.08
Genressourceudvalgets hidtidige arbejdsopgaver videreføres foreløbig. Trusselsbilledet for de fleste af de gamle danske racer er forbedret betydeligt i de seneste 10 år. I de kommende år vil der derfor blive lagt større vægt på at finde lønsomme anvendelsesmuligheder for dyr af de gamle racer.
Jeg kan i øvrigt henvise til Genressourceudvalgets Arbejdsplan - 2007, som bl.a. indeholder en a´jourført status for de gamle racer.
Tak for samarbejdet i de sidste ca. 10 år, hvor jeg har haft mulighed for at arbejde for bevarelse af de gamle danske racer.
Med venlig hilsen
Torkild Liboriussen
jkfolder-01.jpg
jkfolder-02.jpg
jkfolder-03.jpg
jkfolder-04.jpg

© • CMS • © •Copyright daic.dk • Egebjergvej 33, 5771 Stenstrup • Tlf. 6226 1341• Fax. 6321 0557 • E-mail