Dette kunne være din reklame
DAIC

Aktuelt:

Opdatering på www.genres.dk

www.genres.dk opdateret d.d.

Opdateringen omfatter ansøgning om Dyretilskud 2007
Dyretilskudsordningen videreføres i 2007. Avlere, som har dyr der er omfattet af ordningen, har fået tilsendt ansøgningsskema og en oversigt som viser antallet af præmieberettigede dyr. Ordningen er annonceret i Maskinbladet d. 20. april. Desuden kan regler og ansøgningsskema hentes fra link. Ansøgningsfristen er 1. maj 2007

www.genres.dk opdateret d.d.

Opdateringen omfatter nyt link til under fanen "Link - naturbevaring".
Firmaet Landbrug og Natur har udlagt net-publikationer vedr. Jyske køer underviser Jersey- og Hereford-kalve i hedegræsning

www.genres.dk opdateret d.d.

Opdateringen omfatter opdatering af "Udvalgets sammensætning og Udvalgets medlemmer", hvor biolog Lisbeth Overgaard Jensen er udnævnt til at efterfølge Ulla Pinborg som Skov og Naturstyrelsens repræsentant i Udvalget til Bevarelse af Genressourcer hos Danske Husdyr.
© • CMS • © •Copyright daic.dk • Egebjergvej 33, 5771 Stenstrup • Tlf. 6226 1341• Fax. 6321 0557 • E-mail