Dette kunne være din reklame
DAIC

Aktuelt:

Opdatering på www.genres.dk

Godt nyt for svineavlere
Svineavlerne kan nu se, hvad der er tilmeldt af smågrise til svinedatabasen, ved at gå ind på www.genres.dk. Under fanebladet "Registrering af svin" er der en liste med ID-numre på alle smågrise som avlerne har tilmeldt. Listen indeholder oplysning om grisens race, køn, fødselsdato, mor, far og opdrætter., Listen er sorteret efter fødselsdato, med de yngste i toppen, og vil blive opdateret hvert kvartal.

Oplysninger om ID-numre og køn på grise som er øremærket til avl, og som avlerne afgiver når de indberetter faringerne, vil fremover blive tilgængelige for alle. Listen vil dermed forhåbentlig fremme udvekslingen af avlsmateriale mellem de etablerede avlere, og samtidig gøre det lettere for nye avlere at finde egnet avlsmateriale.
Under fanebladet "registrering af svin" findes desuden lister over alle registrerede avlssøer og avlsorner.
Listerne offentliggøres efter ønske fra Avlersammenslutningen for gamle danske svineracer.

Med venlig hilsen

Torkild Liboriussen
Sekretær Genressourceudvalget


© • CMS • © •Copyright daic.dk • Egebjergvej 33, 5771 Stenstrup • Tlf. 6226 1341• Fax. 6321 0557 • E-mail