Dette kunne være din reklame
DAIC

Aktuelt:

Nytårshilsen fra Oregaard

Redaktionen takker og ønsker alle seriøse kræfter et lykkebringende 2007
NYTÅRSHILSEN FRA OREGAARD

 


!cid_image001.jpgØ-kvæg græssende på halvøen Fønsskov, Wedellsborg.
For os var 2006 et forunderligt år. Mange frø blev lagt i en grund, som i over et kvart århundrede var blevet beredt. På det teoretiske område gennem information, redegørelser, forslag og ansøgninger m.m.. På det praktiske gennem opsporing, registrering samt erhvervelse af ganske små restbestande af vore gamle nationale husdyrracer samt genrejsning af dem til bæredygtige grundbesætninger.
Det praktiske bevaringsarbejde er det, som indtil nu er lykkedes bedst: De gamle, lavt forædlede husdyr har ikke gjort vore forventninger om en høj vitalitet til skamme. Populationer så små, at de fleste ventede at se dyrene dø ud i løbet af ganske få år, har til almindelig forbløffelse valgt at forblive i de levendes rækker. De vokser og formerer sig derefter. Det er herligt at være vidner til. Så sker der dog også noget positivt på vor mishandlede jord!
Men tanke og handling - teori og praksis - må fungere sammen, hvis et så ambitiøst projekt som vort skal få skabt et fundament, som kan bære så stor en sag. På det område lå det længe tungt med realiteterne. Man måtte træde vande. Kun gode venner, såvel små bidragsydere som dem, der sikrede noget af den nødvendige jord og påkrævede faciliteter samt købte dyrene fri efter vinteropstaldning, kan takkes for, at de gamle racer stadig er der.
Det synes imidlertid nu, som om foråret omsider - efter 27 trange år - er ved så sagte at komme og er begyndt i højere grad at arbejde for en radikal mildning af klimaet omkring denne penible sag: Den almene forståelse er vokset. Vi har mødt nye, formående venner, som har valgt at slutte sig til de gamle, trofaste støtter, hvad vi jo kun i dyb taknemmelighed kan prise.
Vi må dog stadig koncentrere kræfter om at erhverve noget mere vakant jord og få bygget en til formålet egnet avlsgård. Som det er nu, må Jens og Stig kører 25 km morgen og aften for at passe og tilse kvæget – altså 50 km daglig, hvilket på en vintersæson giver ikke færre end 10.000 km.!
Men bort set fra det, så har Noahs husdyr-ark altså fået mere vand under kølen. Der har kunnet lånes og lejes jord og stald på fornuftige konditioner. Maskinkraften er øget, fodersituationen forbedret, og hvis heldet nu blot holder ved i 2007 og derefter - for målet er sandelig endnu ikke nået, kun så småt i sigte - vil vi i en ikke alt for fjern fremtid kunne erklære Danmarks gamle racer for reddede til national og global pryd og nytte.
Godt nytår fra alle Benzon´er på Oregaard!
Birthe, Gorm og Stig

© • CMS • © •Copyright daic.dk • Egebjergvej 33, 5771 Stenstrup • Tlf. 6226 1341• Fax. 6321 0557 • E-mail