Dette kunne være din reklame
DAIC

Aktuelt:

Pressemeddelelse: Gamle kvægracer opdeles i racekoder

Udsendt af ”Avls- og Bevaringsforeningen for Sortbroget Jysk Malkekvæg” og Foreningen ”Gamle Danske Husdyrracer”

Genressourceudvalget har netop opsplittet racekoden ”GKR” (gamle kvægracer) i det Centrale Kvægbrugsregister, således, at man nu for første gang i registeret kan skelne mellem Rød Dansk Malkerace, Agersø-Kvæg og Jysk. Dette positive tiltag fra Udvalgets side vil kunne skabe et langt større overblik hos de avlere, som arbejder med de truede racer i praksis.

Ikke nok med det: Udvalget har valgt også at efterkomme det længe nærede ønske fra ”Avls- og Bevaringsforening for Sortbroget Jysk Malkekvæg” ved Susanne Kristensen, Brovst, om at dele det sort- og gråbrogede kvæg i to kategorier, nemlig ”Sortbroget Jysk Malkekvæg” og såkaldt ”Jysk”. På den måde kan man nu også skelne mellem dyr direkte stammende fra de fund af restbesætninger, som Stig Benzon, Oregaard, Bogense, gjorde i 1980´erne i Vendsyssel, samt den gruppe af kvæg, som den internationale evalueringskommission under Forskningsstyrelsen, IEC, maj 2002, ønskede udskilt pga. dens hollandske ophav – tyren ”Nimbus” m.fl..

Udvalgets beslutning modtages positivt hos ”Avls- og Bevaringsforeningen for SJM” og foreningen ”Gamle Danske Husdyrracer” – sidstnævnte forening har kæmpet for en opdeling siden 1986! Susanne Kristensen fremhæver samtidig, at det nye Genressourceudvalg også i dets handlingsplan har valgt at følge fødevareorganisationen FAO´s normer for, hvor store bestande, der skal stiles efter i bevaringsarbejdet. Ifølge FAO er en race først uden for fare, når den har nået et antal på 1000 – 1200 eksemplarer. Alt ialt ser Susanne Kristensen nu lysere på fremtiden for bevaringsarbejdet for den truede malkerace. Samtidig håber hun, at avlerne af den anden kategori, byggende på det gamle genressourceudvalgs tidligere arbejde på at konstruere en ny ”jysk kødkvægsrace”, nu samles om at videreføre dette. Endvidere, at en fredelig sameksistens mellem avlerne af de to kategorier kan lykkes.   

I Sortbroget Jysk Malkekvægs-kategorien er der, efter at Chr. Westergaard, Bjergby, tidligere på året opgav at vente på en løsning, og afhændede sin besætning, nu kun to større besætninger tilbage i Danmark med i alt ca. 100 køer. Det drejer sig om besætningerne hos familien Benzon på bevaringscenteret på Oregaard, samt hos lektor Leo Kortegaard i Himmerland, hvis grundbesætning stammer fra Oregaard. Begge besætninger anvendes i naturplejen af en række danske eng - og hedearealer.

Genressourceudvalget forbeholder sig retten til at tage sagen om de opdelte kategorier op til fornyet overvejelse, når en gang den planlagte udvidede gentest, som foretages af Biologisk Institut, foreligger.

Kildeangivelser: Genressourceudvalgets blad GenRes nr. 2 - 2 årgang Oktober 2006.

Samt Genresourceudvalgets hjemmeside: www.Genres.dk

IEC-rapporten maj 2002 ved formanden Jan Mousing, nu direktør for Danmarks Fødevareforskning.

Tlf.: 72 34 61 23

Udsendt af

”Avls- og Bevaringsforeningen for Sortbroget Jysk Malkekvæg”

v. formanden, Susanne Kristensen, Under Skoven 10, 9460 Brovst,


E-mail: SJM@direkte.org

Tlf.: 98 23 02 59

Samt

Foreningen ”Gamle Danske Husdyrracer”

v. formanden, Knud Theil Nielsen, Tunnelvej 10, Hjulby, 5800 Nyborg.

Tlf.: 65 36 21 31 / 23 71 28 81

 

 

 

 

 

 

 

 


 


© • CMS • © •Copyright daic.dk • Egebjergvej 33, 5771 Stenstrup • Tlf. 6226 1341• Fax. 6321 0557 • E-mail