Dette kunne være din reklame
DAIC

Aktuelt:

Nyhedsbrev fra Knabstrupper Raceforening

Info 7 ved Lars Køhler

IKNR
INTERNATIONAL KNABSTRUPPER RACEFORENING
INTERNATIONALER KNABSTRUPPER RASSEVEREIN

INTERNATIONAL KNABSTRUPPER PURE BREED ORGANIZATION

INFO 7 - til medlemmer og info listen.                                                  23.10.06

RACEREGISTER.

Vi har besluttet at vores stambogsføring for fremtiden er at benævne RACEREGISTER. Det gør vi fordi det er den korrekte benævnelse, og er en differentiering fra de almindelige stambøger som kan føres af ethvert sammenrend af heste. Men også fordi vi nu har taget den oprindelige Kommissionbeslutning op af skuffen.

KOMMISIONENS BESLUTNING AF 20. OKTOBER 1993.

Citat: Ifølge direktiv 90/426/EØF skal identifikationsdokumentet være udstedt af den avlsorganisation eller enhver anden myndighed i dyrets oprindelsesland som fører stambogen eller raceregistret for det pågældende hovdyr, eller enhver sammenslutning der administrerer ----

Dette giver os jo ganske entydigt mulighed for at vi udsteder vores egne pas. Samtidig er i hermed orienteret om at nogle forretningsfolk har ytret interesse for i samme regi at lave et pas system for uregistrerede dyr. Til det har vi i dag jo kun Landscentret/Heste, der jo som en ganske almindelig forretning varetager disse ting – eller gør de. Vi har spurgt Ulla Thorsteinsson om hvordan man får et sådant nummer til kommercielt brug – ligesom LU nummeret er. Et sådant nummer behøver tilsyneladende ikke at opfylde de almindelige regler for tildeling af EU livsnummer.

Et af vores medlemmer har solgt et føl til Sverige. Hun ønskede at pas med LU status, idet hun senere kunne konvertere det til et IKNR pas. Det ville Landscentret ikke, de ville kun gøre det hvis det blev gjort i KN-DK regi. Vi har nu bedt om at få dette afslag skriftligt – jeg tror ikke vi får det. Derfor nærmer vi os ganske langsomt men sikker udløsning af den omhyggeligt planlagte pressekampagne.

Bevaringsværdig gammel dansk hesterace kan hverken opnå godkendelse eller registrering.

-eller: Gammel dansk hesterace må registrere i Tyskland! Etc.

-          og jeg kan godt love jer, det bliver ikke kedeligt. Som i ved har jeg i 15 år arbejdet sammen med de mest forhærdede bevaringsfolk – de har lovet os al hjælp og støtte. Endvidere sidder landets største hesteblad Hesr&Rytter med fingeren på aftrækkeren. De er jo heller ikke tilhænger af Landscentret/Hestes gammeldags monopolagtige adfærd.

EQUES.

Vores tyske repræsentant har ført nogle spændende samtaler med dette registreringsforbund. De er meget velvillig indstillet. Og hvis Landscentret/Heste igen d. 30 i denne måned afslår at have noget med os at gøre, må vi først og fremmest spørge begge ministre, som har med dette at gøre, hvor dælen de så vil have vi skal gå hen og opfylde loven. Samtidig tager vi ned til Hamborg og laver en foreløbig aftale med EQUES

Hilsen og hyp Lars Køhler

Målet er lukket stambog.

e-mail: intknabrace@mail.dk  hjemmeside: www.knabrace.dk

 

 

 


 


© • CMS • © •Copyright daic.dk • Egebjergvej 33, 5771 Stenstrup • Tlf. 6226 1341• Fax. 6321 0557 • E-mail