Dette kunne være din reklame
DAIC

Aktuelt:

STATEN BLÅSTEMPLER KNABSTRUPPER RACEFORENING

Nyhedsbrev af Lars Køhler

IKNR

INTERNATIONAL KNABSTRUPPER RACEFORENING

INTERNATIONALER KNABSTRUPPER RASSEVEREIN
INTERNATIONAL KNABSTRUPPER PURE BREED ORGANIZATION

Info nr. 5. 20.09.06                                      til medlemmer og info-listen


STATEN BLÅSTEMPLER KNABSTRUPPER RACEFORENING !


På møde d. 19.9.06, på forsøgscentret Foulum, enedes IKNR og Statens Genressourceudvalg om indgåelse af en samarbejds/partnerskabsaftale.
Aftalen kom i hus takket være et grundigt og omhyggeligt forarbejde fra begge sider.
I mødet deltog fra Geressourceudvalget faglig sekr. Torkild Liboriussen og udvalgets repræsentant for de bevaringsværdige hesteracer, formand for avlsforeningen Den jyske Hest, Kresten Møller.
Fra IKNR, formand Lars Køhler og bestyrelsesmedlemmer Louise Gottfredsen og Isabel Sanders.

Ref:
Det overordnede mål med aftalen er at forbedre mulighederne for at bevare en levedygtig bestand af renracede Knabstrupper heste. Det er i den forbindelse afgørende, at hestens karateristika og egenskaber fastholdes, og at den genetiske variation i racen bevares.

Genressourceudvalget er udpeget af Fødevareministeren og har til formål at medvirke til bevarelse af genressourcer hos danske husdyrracer med henblik på sikring af den biologiske mangfoldighed, den kulturelle arv og det karakteristiske kulturlandskab. Det nuværende udvalg blev nedsat i 2003.

Hilsen og hyp IKNR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IKNR vil drive raceavl med den gamle danske hesterace KNABSTRUPPEREN. Avlsmetoden er linieavl med
så høje raceandele som muligt. Målet er lukket stambog.
e-mail: intknabrace@mail.dk  hjemmeside: www.knabrace.dk

 

 

 

 


© • CMS • © •Copyright daic.dk • Egebjergvej 33, 5771 Stenstrup • Tlf. 6226 1341• Fax. 6321 0557 • E-mail