Dette kunne være din reklame
DAIC

Ketty Blach

Ko-nr-10-Ketty-Blach-e.489.jpg

Ko nr. 10, Ketty Blach, e.s. 489, født 25.januar 1931 hos Anders Andersen, Yderby, på Sjællands Odde. Ydelsen var i gennemsnit af 4 år (1933-37) 3884 kg mælk, 6,90% fedt 305 kg smør, af 2 bedste år 4224 - 6,93% - 333. I 1937 hædredes Ketty Blach med Jerseyforeningens bronzemedalje.

Oddenbo-II-stb.489.jpg

Oddenbo II (stb. 489) var udstillet på Bellahøj 1938, hvor den hædredes med en bronzemedalje.

Professor Hansen Larsen skrev i 1962 om en bestemt ko, nemlig nr. 10, Ketty Blach, (E.S. 489) hos Anders Andersen, Yderby på Sjællands Odde. Hun var ifølge Hansen Larsen mor til flere tyre, der fik en vis avlsmæssig betydning. De betydeligste var de to helbrødre Oddenbo II og Claus Oddenbo, der har Odden Møllekær til far. Detvar særlig gennem Oddenbo II-sønnen, Max Oddenbo, der stod i Hjørring amts kvægavlsforening, at denne slægt gjorde sig gældende, idet denne tyr havde fået flere sønner, som klarede sig ganske godt med ydelse på afkomsprøvestationerne. Slægten tabte dog siden sin betydning i den danske Jerseyavl.

Ejeren af Ketty Blach, Anders Andersen var en af pionererne i den nordvestlige del af Sjælland. I 1913 var Hans Clausager flyttet fra Ødum i Jylland til Høng, og som folketingsmand fra 1920 var han kendt i hele Nykøbingkredsen, og det har muligvis haft en vis betydning for Jerseykvægets udbredelse i Holbæk amt.

Særlig stor blev interessen på Sjællands Odde, hvor der kom mange små Jerseybesætninger. Anders Andersen havde således normalt kun 4 køer i stalden, så det er ret bemærkelsesværdigt, at der fra en så lille besætning blev solgt så mange kvier og tyre til avl.

Moderen til Ketty Blach, ko nr. 4 Karen Høng (E.S. 437) var født 29. januar 1929 hos Hans Clausager, Høng, på ko nr. 86 Krone, født 1922 hos Clausager. Begge dyr havde Anders Andersen købt til sin besætning. Mor og mormor, ko nr 70 Kvist var født 1918 hos Hans Clausager. Hun ydede i sine to bedste år 196 kg smør.

Ko-nr-39-E.S.-171-Guldmedalje-1923.jpg

Faderen til Karen Høng var Blanke Bergling lagt til 1926 hos Hans Anton Hansen på Kærbyholm. Og fars mormor var guldmedaljekoen på Kærbyholm, ko nr. 39, e.s. 171.

 


© • CMS • © •Copyright daic.dk • Egebjergvej 33, 5771 Stenstrup • Tlf. 6226 1341• Fax. 6321 0557 • E-mail