Dette kunne være din reklame
DAIC

"Klapkoen" hos dyrlæge Nygaard i Mejlby

Dyrlæge Rasmus Pedersen Nygaard, der fik egen praksis i Mejlby ved Hjortshøj i 1886 slog ind på Jersey i 1907. Han leverede således tyren, da den dengang 14-årige kostskoleelev i København, Erik Bredholt i 1908 satte igennem, at der skulle indkøbes en jerseytyr til Edelslund, der er beliggende i Løgten ved Kalø Vig.

Besætningen på Edelslund var et af de bedste kendte eksempler på en vellykket gennemkrydsning af dansk kvæg med en jerseytyr.

Jester Daisy.jpg

I 1947 fortalte Erik Bredholt, at deres "oprindelige gamle stamme" på Edelslund kunne føres tilbage til en bestemt ko, Jester Daisy II, der ifølge DJ's "Stambog over Køer", udgivet i 1911, var en lysegul ko, født 25.marts 1903, på Jersey-øen hos J.Hammon, St.Quen. Faderen var Goldworthy (J.H.B. 3170) og moderen Jester Daisy (J.H.B. 9665). Koen beskrives i registerstambogen som en "Jævnt stor og smuk ko med stærkt malkepræg. Hvid lyske og flere hvide pletter. Stærkt indadkrummede horn, dyb og bred, løs og blød, særlig velbygget yver med særdeles gode og velstillede patter".

Årsydelsen var i årene 1907-1910 fra 5503 til 5377 pund mælk, og fedtprocenten svingede fra 5,99 til 6,47% og hendes smørydelse i de 3 regnskabsår var 398, 376 og 396 pund. Jester Daisy II's stambogsnr. på Jersey-øen var J.H.B. 11124 og Bredholt mener at huske, at koen blev indført i 1906.

DJs-jubilaeum-1952-Bredholt-th.jpg

Ved jubilæumsskuet i Horsens 1952. Kong Frederik i samtale med DJ's formand Niels Dyrbye, Horsens borgmester mens Erik Bredholt, der på det tidspunkt var næstformand står yderst til højre. I 1954 overtog Bredholt formandsposten, som han beholdt til 1962.

Om Jester Daisy II fortæller Bredholt videre, at engang hun fik trommesyge, havde dyrlæge Nygaard ikke tid til at hente trommespydet, hvis han ville redde koen, så han stak resolut sin lommekniv ind i vommen for at få gassen ud. Efterfølgende viste det sig svært at få helet såret, på trods af flere forsøg med hudtransplantation, så han greb til den sidste udvej, at stoppe en skive læder med en bolt igennem såret og anbringe en stivere skive uden på. Med en møtrik kunne han så skrue de to skiver sammen. En metode der også med held er afprøvet på Landbohøjskolen.

Efter den omgang fik Jester Daisy II adskillige kalve, ja endda tvillinger. Ifølge Bredholt ydede hun i gennemsnit af 7 år 153 kg smør med en fedtprocent på 6.26. Klapkoen kaldte de hende.

 


© • CMS • © •Copyright daic.dk • Egebjergvej 33, 5771 Stenstrup • Tlf. 6226 1341• Fax. 6321 0557 • E-mail