Dette kunne være din reklame
DAIC

Uro i Vendsyssel

Jerseykvaeg-paa-Gaardbogaard.jpg

http://daic.dk/index.php?name=visinfo2.php&id=599

I årene fra 1896 til 1909 indførtes ca 5300 stk. Jerseykvæg til Danmark. En import, der ikke gik stille af. En ganske banal annonce i Vendsyssel Tidende, indrykket den 23.marts 1898 af inspektør Breth Petersen på hovedgården Bøgsted i Astrup sogn, gav således efterfølgende anledning til en fejde på ord i Vendsyssel Tidende.

Boegsted-Hovedgaard-.jpg

Årsagen til postyret var, at annoncen, der egentlig blot var en påtænkt skovauktion, også havde en bemærkning om salg af "halvblods Jersey". Og den bemærkning fik godsejer P. Hasselbalch til Åstrup til at fare op som trold af en æske, og under overskriften "Er Den Jyske Kvægrace værd at bevare?" rettede han et harmdirrende angreb mod Jerseykvæget i Ugeskrift for Landmænd og i Vendsyssel Tidende den 29. marts. Indlægget blev offentliggjort før auktionen.

Boegsted-Hovedgaard-1.jpg

Han skriver bl.a.:"Hvor ussel en prik på det store fastland er dog ikke Jylland, og hvor stor en part af denne lille Prik er vel endnu "rent land" for Det Jyske Kvæg! Hidtil var det væsentligst fra vest og øst, at faren truede, at fjenden nærmede sig i Korthornets og det røde Kvægs lokkende klæder. Nu er angrebet under det fristende motto:"fed mælk" begyndt lige fra landets nordspids, og det endda med tilsætning af den fare for en mulig fremtidig gunstigere kødproduktion at få Det Jyske Kvægs vægtige trivelighed parret med Jerseykvægets spinkle former.

Den-gl-kostald-paa-Boegsted-Hovedgaard.jpg

- Det er efter vor mening synd, at enkeltmand har brudt denne bane for sit eget vedkommende og for eksemplets skyld, men det er dobbelt synd, at afkom, særlig tyre, af dette fremmede kvæg, nu udbydes i flæng til enhver ubesinding lysthavende, såat vi nu have den tort -, netop den, der har givet anledning til disse linier .. i disse dage blandt de talløse auktionsbekendtgørelser at se én, hvori der fra en større gård udbydes kalve af dette blandingsgods (½ jysk ½ jersey) til alle og enhver. Hvor ender da vor jyske og særlig vor vendsysselske kvægrace, hvis der ikke enten fra de stedlige landboforeningers side eller ved hver enkeltmands fornuft sættes en stopper for denne fremgangsmåde i tide ..."

breth petersen.jpgPeder Breth Petersen (1856-1924). Inspektør og fra 1908 ejer af Bøgsted gods ved Hjørring. Sekretær og konsulent i Kvægavls- og Opdrætterforeningen "Jersey" 1902-1915.

Fejden for og imod Jerseykvæget blev landsdækkende og bølgede i de næste år, men i den aktuelle debat rejst af Hasselbalch, holdt Breth Petersen sig længe tilbage, først i  juni måned tog han til genmæle og direkte henvendt til Hasselbalch, skriver han:"Når Hasselbalch nævner vort gode Jyske Kvæg, så mener han vel det, som det skal oparbejdes til at blive, og ikke som det er i øjeblikket, thi vi kunne formentlig let blive enige om, at vort jyske kvægbrug står på et alt andet end tilfredsstillende standpunkt".


© • CMS • © •Copyright daic.dk • Egebjergvej 33, 5771 Stenstrup • Tlf. 6226 1341• Fax. 6321 0557 • E-mail