Dette kunne være din reklame
DAIC

Pearlmont Farm i Vermont

Pearlmont-Farm-00.jpg

På WJCB-turen fortsatte vi den 8. juli 2009, efter besøget på Billings Farm & Museum til Pearlmont Farm, ligeledes i Vermont, for dels at se deres højtydende besætning og deres "Sugar House", hvor familien har en egenproduktion af ahornsirup. http://daic.dk/index.php?page=index&id=1558

Set med danske øjne var det selvfølgelig særlig interessant, at de har tillagt en Impuls-datter, som hos sin nye ejer (april 2009) er med på top 10 over de højestydende køer i USA.

Pearlmont-Impuls-Daffy.jpg

/infosys/images/daic/Pearlmont-Impuls-Daffy.pdf 

/infosys/images/daic/Top-200-koer-USA-april-2009.pdf

Q-Impuls.jpg

http://daic.dk/index.php?name=visinfo2.php&id=747

/infosys/images/daic/Stamtavle-Q-Impuls.pdf

Pearlmont-Farm-01.jpg

Pearlmont Farm er typisk for kvæggårdene i Vermont - den er placeret på en bjergskråning, og kun de 140 acres af et samlet areal på i alt 450 acres benyttes til produktion af foder i en meget kort dyrkningssæson.

Pearlmont-Farm-02.jpg

Farmens dyrkbare jord er af en ringe bonitet, så det er svært at dyrke majs og lignende. Fodringen består derfor overvejende af hø. Foderrationen suppleres dog med korn, indkøbt fra en lokal foderstof-mølle.

Den korte dyrkningssæson gør, at høbjergningen er sat i et nøje planlagt system. Der planlægges 4 årlige slæt, begyndende midt i maj måned, og de høster så et nyt slæt igen efter 35 dage. Om det altid lykkes afhænger selvsagt af vejret. Da vi kom til Vermont, havde det i perioden forud regnet meget, så min guide Harold "Tuffy" Wright, der fra sin farm i Woodstock "lever" af at sælge hø, var langt bagefter med høsten pga den megen regn.

På Pearlmont Farm har man derfor, for at mindske spildet, installeret en hængebane foran køerne i stalden, hvor køerne kan æde fra, når den passerer forbi. I vinterhalvåret kører hængebanen døgnet rundt, mens den i sommerhalvåret kun kører i dagtimerne, når køerne er på stald. Køerne er nemlig ude om natten, hvor der benyttes et areal på 40 acres til rotationsgræsning.

På Pearlmont Farm er det opfattelsen, at den intensive fodring med hø, som kun i en overgangsperiode førte til en lavere ydelse, er medvirkende til besætningens gode sundhedsstatus.
 

 

Pearlmont-Farm-03.jpg

 

Pearlmont-Farm-04.jpg

Pearlmont-Farm-05.jpg

Kelvin Trotman, Australien (TH) i samtale med Merwyn Pearl, hvis far Glen købte farmen i Barnet, Vermont, i 1947. De første jerseyer  på farmen stod i en blandet besætning af Guernsey og Jersey.

De første registrerede Jerseyer kom midt i 1950erne, da Merwyn Pearl overtog farmen. Der var tale om 3 registrerede kvier, som han købte i 1956 hos en nabo, Margaret Sargent, East Ryegate. I 1965 var besætningen fuldt udbygget med registrerede Jersey.

Pearlmont-Farm-06.jpg

Pearlmont-Farm-07.jpg

Pearlmont-Farm-08.jpg

I dag drives Pearlmont Farm af Merwyns søn William Pearl og hans hustru Gwen. Den 450 acres store farm består i dag af 70 højtydende køer og 70 kvier. Køerne malkes 2 gange dagligt i malkestald opført i nærheden af den bindestald, hvor de fodres. Mælken afsættes til et ostemejeri.

Fra dag 1 i 1994, da de overtog Pearlmont Farm har målet været at fremavle "Den perfekte Jerseyko". Derfor har de fra begyndelsen brugt toptyre, og ca 35% ungtyre for hele tiden at sikre den genetiske fremgang. Men imodsætning til herhjemme vægter de kofamilien med en god, lang stamtavle lige så højt. Resultaterne udeblev da heller ikke. Allerede inden de første 10 år var gået, kunne de ved en auktion i 2003 få 18.000 dollars for topkvien Pearlmont Hallmark Calamity-ET. Og det har vist sig ikke at være nogen enlig svale. De har siden (2005) solgt avlsdyr til 31 stater (USA) og Canada.

De satser derfor som en stor del af indtægten på salg af avlsdyr af høj kvalitet, "for dem er der altid efterspørgsel efter". Derfor lægger de også meget vægt på "management" i besætningen. De har et tæt samarbejde med dyrlægen, der kommer hver måned for at tjekke drægtighed, vaccinere goldkøer og kalve mv. De tilstræber at køerne holder længere, for det giver mulighed for salg af flere topdyr.

Udskiftningsprocenten er (15% uønsket) og (22% til slagtning). Kvierne er 23 måned, når de kælver første gang, kælvningsintervallet er 12.3 måned, antal insemineringer pr. drægtighed er 2, mens celletallet er 80.000. Og i 2005 havde ikke mistet en eneste kalv i 6 år.

I 2005 var besætningens ældste ko 11 år. I 8 laktationer havde hun ydet 152.845 lbs. mælk, 7.345 lbs. fedt og 5.642 lbs. protein. På det tidspunkt havde hun 3 højtydende døtre i besætningen.

Så deres konklusion er, at en ensidig høj ydelse ikke nødvendigvis giver flere penge. Nøglen til at tjene flere er, at satse på en stærk ko, der holder længere.

Pearlmont-Farm-09.jpg

 /infosys/images/daic/Goldkoer-paa-graes.pdf 

Pearlmont-Farm-10.jpg

Pearlmont-Farm-11.jpg

Pearlmont-Farm-12.jpg

Pearlmont-Farm-14.jpg

Pearlmont-Farm-15.jpg

Pearlmont-Farm-16.jpg

Pearlmont-Farm-17.jpg

Pearlmont-Farm-18.jpg

Pearlmont-Farm-19.jpg

Pearlmont-Farm-20.jpg

Pearlmont-Farm-21.jpg

Pearlmont-Farm-22.jpg

Pearlmont-Farm-23.jpg

Pearlmont-Farm-24.jpg

Pearlmont-Farm-25.jpg

Pearlmont-Farm-26.jpg

Pearlmont-Farm-27.jpg

Pearlmont-Farm-28.jpg

Pearlmont-Farm-29.jpg

Pearlmont-Farm-30.jpg

Pearlmont-Farm-26-a.jpg


© • CMS • © •Copyright daic.dk • Egebjergvej 33, 5771 Stenstrup • Tlf. 6226 1341• Fax. 6321 0557 • E-mail