Dette kunne være din reklame
DAIC

Indførsel af Dexter-Kerry kvæg til Danmark

Et udateret udklip viser at Danablu-ostens ‘far’, Marius Boel, der i årene 1923-50 ejede godset Østergaard i Munkebo sogn på Nordøstfyn, på et  tidspunkt foretog import af "Den irske husmandsko" til sit gods. Herom fortæller barnebarnet EU-kommissær Marianne Fischer Boel: "Tak for din mail om import af Dexter-Kerry kvæg - det genkaldte mange gode minder om min bedstefars innovations-lyst. Han kunne slet ikke lade være med at afprøve nye muligheder, og jeg husker klart, da han begyndte at importere engelske grise-racer bl.andet Yorkshire til krydsning med den meget lovpriste dansk landrace. Det sendte chockbølger gennem danske avlere, og EXPO-Fyn (slagteriet) trak I afregning på grund af pletterne på skindet. Derfor måtte han "rette ind", og først en del år senere blev det helt almindeligt og acceptabelt/nødvendigt med disse krydsninger.

Men alt dette fandt sted I 50'erne, da køerne var sat ud på Østergaard, så experimentet med køerne må have fundet sted et tidspunkt tidligst allersidst i 30'erne eller I begyndelsen af 40'erne. Det er mit bedste bud -. Hvis du skal bruge den nøjagtige dato vil jeg tro, at dit udklip stammer fra Fyens Tidende, så måske kan arkivet være til hjælp her".

Marius-boel-dexter-1.jpg

Marius-boel-dexter-2.jpg


© • CMS • © •Copyright daic.dk • Egebjergvej 33, 5771 Stenstrup • Tlf. 6226 1341• Fax. 6321 0557 • E-mail