Dette kunne være din reklame
DAIC

Heste udføres til Rostock 1692

 Magistraten i Nÿekiöbing om fartöÿ for Philip von Holsten til Heste derfra til Rostock at overföre

Saasom Voris Capitain Levin Philip von Holsten af Os allernaadigst er afferdiget med 16 Heste, herfra til Rostock, Da er Voris allernaadigste villie oc befaling, at I saa snart bemelte Capitain der til Vor Kiöbsted Nÿekiöbing ankommer, da strax forskaffer hannem til bemelte Hestes overförsel til fornefnte Rostock, fornöden Færge; Mens saa fremt icke Færge skulle være ved haanden, da een dÿgtig Smacke eller anden fornöden  oc tienlig Fartöig, Saa hand uden ald ophold oc forhiindring med forskrefne Heste kand afstedkomme. Dermed etc:

Hafn: dend 16 Martÿ 1692

Fynske og Smålandske Tegnelser 1687-1699 (RA)


© • CMS • © •Copyright daic.dk • Egebjergvej 33, 5771 Stenstrup • Tlf. 6226 1341• Fax. 6321 0557 • E-mail