Dette kunne være din reklame
DAIC

Hvad skal vi, hvad vil vi og hvad kan vi:

Nyhedsbrev Juni 2008 - Erfa-de4gamleracer.dk

frankoglyngeko.jpg

Hvad vi skal burde være en selvfølge, vi skal selvfølgelig bevare de gamle racer, ikke som et kulturelt islæt på museer og andre steder, men som det de er avlet til, nemlig malkekøer. Der burde ikke være nogen tvivl om at racerne skal bevares så rene som overhovedet muligt, 100 % renavl er stadig målet.
Men om vi så vil bevare racerne ved hjælp af 100 % renavl, er nok mere tvivlsomt, godt nok er de fleste enige når emnet bliver taget op til debat, men når så principperne skal føres ud i livet, er det så som så med de 100 %. Rdm, Sdm65 og Korthorn har mulighederne, men bruger dem ikke i alle tilfælde. Sjm kan ikke rigtig finde sit ståsted, man vil så gerne favne alle, men de sidste mange års forsøg, har ikke givet noget resultat. Nu forsøger man med et nedsat udvalg, men hvis udgangspunktet er at alle skal være med, kommer man ingen vegne, man vil stadig diskutere det samme spørgsmål om 20 år. Udgangspunktet er de samme besætninger, men ønsket om at de jyske køer var gråbrogede fra tidernes morgen, skal gå i opfyldelse, om så man skal splitte racen op i 10 forskellige grupper.

Fakta for de jyske køer er at de var sortbrogede, de få gråbrogede der var i avlen, findes helt tilbage før 1900, at de så skulle, som en race, dukke op 100 år efter, må bero på ønsketænkning.
Man burde bruge kræfterne på at dokumentere afstamningen på dyrene ,istedet for at man hele tiden skal opdele racen i grupper. De gråbrogede har aldrig været en race, det er kun en farve. Hvis det havde været en race, ville den grå farve være mere konstant, de ville ikke blive lysere og lysere, som vi ser det nu, hvor de tangerer hvide køer. -

Kan vi så bevare racerne som rene racer?: Ja, hvis vi vil, men det kræver, at der bliver strammet op, tyre, for det er særligt her de store skader kan ske, skal være 100% renracede, bare en lille procentdel fremmed blod i afstamningen, burde udelukke en tyr fra avlsarbejdet. Særligt for de truede racer, burde alle tage avlsarbejdet meget alvorligt. Der er ikke råd til at miste bare et enkelt dyr, alle hun- som handyr er vigtige i avlen. Der er også derfor, Korthorn har stillet forslag til GRU om at alle avlstyre, uanset race, skal godkendes af racens avlsudvalg i første omgang særlig med hensyn til afstamning. Korthornsforeningen kan ikke stiltiende se til, at der måske bruges tyre i avlen, hvor der figurerer andre racer eller avlsretninger i afstamningen, derfor forslaget.

Bevaringen af de gamle racer er et fælles ansvar, som alle burde tage på sig, GRU kan ikke alene, raceforeningerne kan heller ikke alene, den enkelte avler kan slet ikke alene, så der er faktisk kun samarbejdet mellem GRU, raceforeningerne og avlerne, der kan føre racerne videre.

Hvad de kunne for mange år siden, kan vi åbenbart ikke finde ud af i dag, selv om vi har alverdens hjælpemidler til rådighed. Om kampen er værd at kæmpe, vil vi ikke afvente resultatet af, men vil starte forskellige avlsprogrammer, så racerne og ikke mindst Korthorn får den chance den fortjener.
Vi fortsætter med at forfølge vore mål, som stadig er flere renracede dyr inden for de racer, yi beskæftiger os med. Derfor startes der op med et skylleprogram for Korthorn her til efteråret.

At programmet startes op uden om GRU, skyldes ikke utilfredshed med udvalgets arbejde, men er udelukkende af praktiske årsager.
GRU vil på et senere tidspunkt blive indvolveret
/Frank.


© • CMS • © •Copyright daic.dk • Egebjergvej 33, 5771 Stenstrup • Tlf. 6226 1341• Fax. 6321 0557 • E-mail