Dette kunne være din reklame
DAIC

Jyske præmiedyr ved landmandsforsamlinger

Af Hans Nørgaard

På Erhvervsarkivet i Århus opbevares Foreningen af jyske Landboforeningers arkiv. I en arkivæske med udaterede billeder findes en række fotos af jyske præmiedyr ved diverse landmandsforsamlinger. Sammenholder vi disse fotos med jubilæumsværket: Sortbroget kvæg fra 1983, må jeg imidlertid konstatere, at de fotos som anvendtes til bogen, ikke er tilbageleveret til arkivet? Jeg vil i hvert fald her rejse spørgsmålet, og selv igen ved en senere lejlighed lave en ny undersøgelse for om muligt at genfinde de "forsvundne" fotos. Ingen af de her viste fotos var forsynet med oplysninger, så vi må igang med katalogerne fra landmandsforsamlingerne for om muligt at identificere dyrene.

kongepraemiejyskekoer-08.jpg

kongepraemiejyskekoer-00.jpg

kongepraemiejyskekoer-01.jpg

kongepraemiejyskekoer-02.jpg

kongepraemiejyskekoer-03.jpg

kongepraemiejyskekoer-04.jpg

kongepraemiejyskekoer-05.jpg

kongepraemiejyskekoer-06.jpg

kongepraemiejyskekoer-07.jpg

 


© • CMS • © •Copyright daic.dk • Egebjergvej 33, 5771 Stenstrup • Tlf. 6226 1341• Fax. 6321 0557 • E-mail